Doradzamy w procesie kreowania strategii wielokanałowej sprzedaży i komunikacji z klientami.

Największym wyzwaniem dla współczesnego handlu jest połączenie efektywnej interakcji z klientem, satysfakcjonującego poziomu obsługi z dostarczaniem jednakowych doświadczeń zakupowych w każdym kanale. To sztuka łączenia punktów styku takich jak: sprzedaż stacjonarna, sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli, sklep internetowy, platforma B2B, aplikacja mobilna, w których klient otrzymuje spójną wartość. 

Przygotujemy Twoją firmę do wdrożenia koncepcji Omnichannel, opracowując strategię działania, planując rozwój, diagnozując aktualne problemy i rekomendując optymalne rozwiązania procesowe. Zaprojektujemy aplikacje sprzedażowe z systemami wewnętrznymi, tworząc wydajny ekosystem.

Doradzamy w procesie kreowania strategii wielokanałowej sprzedaży i komunikacji z klientami.

  1. Przeprowadzimy warsztaty, na których zdiagnozujemy bieżącą sytuację – omówimy strategię Twojej firmy, poznamy zakres obecnego wykorzystania kanałów elektronicznych i posiadane przez Twój zespół doświadczenia, a także przeanalizujemy główne procesy biznesowe związane z marketingiem, sprzedażą i logistyką (AS-IS).

  2. Rozpoznamy obecną architekturę IT w przedsiębiorstwie, zweryfikujemy możliwości wykorzystania obecnych systemów oraz możliwe metody ich integracji w docelowym ekosystemie technicznym.

  3. Opracujemy założenia biznesowe do nowej strategii IT, wspierającej wizję Omnichannel (TO-BE), Zaplanujemy mapę drogową rozwoju obecnych systemów i wdrożenia nowych aplikacji.

  4. Opiszemy docelowe sposoby obsługi procesów oraz ich przebieg, zdefiniujemy zakres i sposób integracji pomiędzy systemami wyodrębnionymi w nowej architekturze IT, zdefiniujemy kluczowe wymagania funkcjonalne dla każdego z nich.

Rekomendujemy technologie optymalne dla realizacji celów biznesowych i docelowej Strategii Omnichannel.

Wspólnie opracujemy strategię wielokanałowej sprzedaży, którą będziemy sukcesywnie realizować przez uruchamianie odpowiednich aplikacji, takich jak: system PIM, sklep internetowy, platforma B2B, aplikacja mobilna, system POS, kioski zakupowe i inne. Wszystkie kanały będą zintegrowane ze sobą i z centralnymi systemami w Twojej firmie. Pracujemy tylko na sprawdzonych technologiach, zapewniając bezpieczeństwo, wydajność, skalowalność i rozwój.

Potrzebujesz strategii wielokanałowej sprzedaży i komunikacji z klientami?

tomaszgutkowski-grupaunity
Tomasz Gutkowski

Business Development Director

Porozmawiajmy o współpracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj