Rozwiązujemy problem duplikacji i rozproszenia istotnych danych w organizacji.

W związku z rosnąca liczbą różnych systemów informatycznych w organizacjach, zwiększa się ilość i złożoność problemów związanych z ich niewłaściwym zintegrowaniem. Jednym z nich jest słaba jakość danych, a także ich rozproszenie i duplikacja w różnych zasobach źródłowych.  

Rozwiązania klasy MDM (Master Data Management) służą do zarządzania danymi podstawowymi, umożliwiając ujednolicenie i synchronizację informacji znajdujących się w różnych systemach w organizacji. Ideą działania MDM jest pobranie danych z systemów źródłowych, poprawienie ich (poprzez procesy data quality) i publikacja we wszystkich „zainteresowanych” systemach. Poprawnie wdrożone rozwiązania MDM podnoszą jakość danych, zapewniając wiarygodne źródło danych do podejmowania decyzji biznesowych.

Rozwiązujemy problem duplikacji i rozproszenia istotnych danych w organizacji.

  1. W oparciu o zdefiniowane przez Ciebie cele przygotujemy architekturę MDM dopasowaną do infrastruktury IT Twojej organizacji. Wspólnie zbudujemy model zarządzania danymi (data governance).

  2. Przeanalizujemy i zaprojektujemy przepływy danych pomiędzy systemami. Zdefiniujemy szczegółowo sposób, w jaki systemy źródłowe będą “czerpały” dane z rozwiązania MDM.

  3. Zaimplementujemy rozwiązanie w sposób iteracyjny i przyrostowy, tak aby nie zakłócać bieżącego działania Twojej firmy.

  4. Przeszkolimy Twój zespół, pomożemy wdrożyć odpowiednie procesy data governance. Będziemy utrzymywać, monitorować i rozwijać rozwiązanie MDM.

Technologie się zmieniają. Metodyka ich doboru nie.

Widzisz potrzebę podniesienia jakości danych w swojej firmie?

lukasz_rychlinski
Łukasz Rychliński

New Business Developer

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj