unity wiedza

Czas czytania: 5 minut

Outsourcing konsultancki – znaczenie

Zdanie: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” wypowiedziane w 1923 roku przez Henry Forda oddaje istotę outsourcingu.

Przedsiębiorstwo, które przekazuje na zewnątrz realizację części zadań, które nie należą do jego podstawowego obszaru działalności, może skoncentrować się na realizacji swoich głównych celów biznesowych, w których posiada unikalne kompetencje.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • jakie znaczenie ma outsourcing we współczesnej gospodarce
  • jakie są przyczyny powstania outsourcingu konsultanckiego
  • jakie zalety ma to rozwiązanie

Outsourcing – znaczenie

O znaczeniu outsourcingu we współczesnej gospodarce mogą świadczyć słowa pierwszego premiera Singapuru Lee Kuan Yew:

„If you deprive yourself of outsourcing and your competitors do not, you’re putting yourself out of business”.

Wraz ze wzrostem znaczenia branży IT następował rozwój outsourcingu w tej dziedzinie. Według danych opublikowanych w raporcie Orange Insights 63 % przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce wskazuje outsourcing IT jako element budowania przewagi konkurencyjnej, zaś ponad połowa z nich uważa, że jego rola będzie wzrastać.

Polskie firmy IT oferują swoje usługi zarówno w modelu outsourcing, body leasing czy team leasing. Usługi świadczone przez nasze firmy są wysoko oceniane  na świecie – Polska jest drugą preferowaną lokalizację outsourcingu usług IT na świecie.

Wpływ na to ma wysoka ocena kompetencji, które posiadają pracownicy polskich firm. Cenieni na świecie są np. polscy programiści (wg. Hackerrank.com – zajmują 3 miejsce w rankingu światowym), jak i konsultanci, którzy pomagają tworzyć rozwiązania informatyczne na zlecenie różnych organizacji, projektów, w różnych lokalizacjach.

Outsourcing konsultancki – przyczyny

Obecnie tendencję wzrostową notuje korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów z branży IT. Dlaczego organizacje decydują się na korzystanie z outsourcingu konsultantów? Ma na to wpływ wiele czynników.

Oczywiście istotny jest aspekt ekonomiczny, który pozwala firmie skoncentrować się na podstawowej działalności, bez potrzeby angażowania się w proces rekrutacji specjalisty. Co szczególnie przy obecnych tendencjach na rynku pracy może być procesem długotrwałym i kosztownym. A tak firma po prostu płaci za wykonaną przez konsultanta usługę.

Innym ważnym czynnikiem są koszty. Dlatego tez firmy z Zachodniej Europy, czy USA coraz częściej korzystają z usług Polaków. Otrzymują one wsparcie wysokiej jakości specjalisty, który porozumiewa się bez problemów w języku angielskim i jest tańszy niż jego odpowiednik np. w Szwajcarii lub Ameryce. Wzrost zainteresowania naszymi specjalistami na tamtych rynkach (szczególnie w Europie) jest związany również z nearshoring. Gdy konsultant pochodzi ze zbliżonego kręgu kulturowego, pracuje w tej samej strefie czasowej, znajduje się relatywnie blisko – to zwiększa szanse na sukces realizowanych wspólnie z nim zadań.

Zalety outsourcingu konsultanckiego

Zaletą korzystania z zewnętrznych konsultantów jest ich obeznanie z technologią i aktualnymi trendami.  Aby więc zachować swoją konkurencyjność, firma outsource’ująca konsultantów musi być na bieżąco z najnowszymi wersjami oprogramowania czy popularnymi tendencjami w informatyce. Dlatego tez chętnie inwestują w zdobywanie przez nich wiedzy, co ma odzwierciedlenie m.in. w uzyskanych certyfikatach. W końcu oddelegowują do swoich Klientów specjalistów i ekspertów w danych dziedzinach. Firma dzięki takim usługom nabywa szybki dostęp do eksperckiej wiedzy.

Wiele organizacji, budując swoją przewagę konkurencyjną czy chcąc realizować innowacyjne przedsięwzięcia, korzysta z outsourcingu konsultanckiego, aby stworzyć podobne kompetencje u siebie. W obecnych realiach brak know-how dla pewnych obszarów nie ogranicza realizacji projektów informatycznych. Zleca się je właśnie w ramach tego typu usług zewnętrznym konsultantom. Często wchodzą oni w struktury firmy, traktowani są jak pozostali jej pracownicy. Wnoszą unikalną wiedzę, doświadczenie z poprzednich projektów, to czego aktualnie brakuje w organizacji. Ich obecność pozwala na przeprowadzenie np. istotnych prac, wdrożeń, projektów bez opóźnień, jednocześnie przekazując swoją wiedzę pracownikom firmy. Tacy specjaliści wchodzą w zastane realia projektowe, stają się członkami zespołów, a czasem nawet ich liderami. Wychodząc z organizacji zostawiają ukształtowane zespoły oraz wiedzę.

Konsultanci godzą się na taki model pracy z różnych względów. Jednym z istotnych motywatorów jest dla nich rozwój oraz różnorodność zadań . Zatrudnienie w firmie świadczącej usługi outsourcingowe może im go zapewnić. Konsultanci mają możliwość uczestniczenia w różnych projektach. Dzięki temu poznają odmienne style pracy, stosowane rozwiązania, realizowane procesy czy metodyki prowadzenia projektów.  Zdobywają także doświadczenie i wiedzę, budują własne unikalne know-how, które pozwala im na szersze spojrzenie na wyzwania w kolejnych projektach.

Jakie jest ryzyko tego rozwiązania?

Outsourcing konsultancki niesie jednak ze sobą również ryzyko jakim jest traktowanie zewnętrznego konsultanta jak etatowego pracownika firmy. Motywatory dla konsultanta zewnętrznego są zupełnie inne niż stałego pracownika. On wchodzi do zespołu aby wykonać konkretną pracę, zrealizować projekt, osiągnąć sukces. Niewłaściwą praktyką części organizacji jest zrzucanie na niego rutynowych zadań, które jest wygodniej zlecić komuś spoza organizacji. Takie zachowanie przede wszystkim odbiega od celu, dla którego organizacja zdecydowała się na współpracę z danym konsultantem. Może to spowodować u niego niezadowolenie, a w konsekwencji nawet zmianę pracodawcy.

Jak rozpoznać dobrych konsultantów? Istotną rolę odgrywają referencje i wcześniejsze doświadczenia. Częstą praktyką jest podpisywanie umów na outsourcing  konsultancki z firmą, która wcześniej realizowała w danej organizacji projekt lub wykonywała inne zlecenia. Obie strony miały okazję poznać się wcześniej, nierzadko osobiście. Zdarza się, że wskazywani są nawet imiennie konsultanci, z usług których dana organizacji chciałaby skorzystać.

Outsourcing konsultancki – podsumowanie

Obserwując obecne realia można zaryzykować stwierdzenie, że w najbliższych latach outsourcing konsultancki będzie się nadal rozwijał. Na rynku pozostaną firmy, które posiadają kompetencje do świadczenia takich usług. Dobrzy konsultanci będą budowali portfolio zrealizowanych projektów, własnych doświadczeń i kompetencji.  Zaś dla Klientów nadal ważne pozostaną: ograniczenia kosztów oraz szybki dostęp do specjalistów, których wiedza przy obecnym tempie rozwoju technologicznego staje się bezcenna.

Więcej na temat oferowanego przez Unity Group outsourcing’u znajduje się TUTAJ.

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj