NASI PARTNERZY

Wykorzystujemy najlepsze, dostepne na rynku systemy i narzedzia. Dzięki partnerstwom mamy często dostęp do szerszej oferty, bogatszych funkcji oraz programów szkoleniowych, co daje nam możliwość jeszcze lepiej realizować potrzeby naszych Klientów.

Należymy do IT Corner. To dolnośląski klaster zrzeszający podmioty zaangażowane w działania na rzecz rozwoju szeroko pojętego, lokalnego rynku nowych technologii. ITCorner istnieje od 2013 roku i pełni funkcję skutecznjej platformy komunikacji między firmami z sektora MŚP, które chcą wykorzystywać swój potencjał do realizacji nowatorskich, ambitnych projektów.