AGILE – znaczy ZWINNIE.
ZWINNIE znaczy SKUTECZNIE.

Realizujemy projekty w metodykach zwinnych - liczy się dla nas współpraca, jakość, terminowość, komunikacja, szybkie efekty, a przede wszystkim... Twój cel biznesowy!

AgilePM - dlaczego?

Projekty realizujemy zwinnie – preferujemy metodykę zarządzania projektami – Agile PM oraz metodyki zarządzania zespołami projektowymi – SCRUM i Kanban. Jeśli jednak Twój biznes potrzebuje innego podejścia – jesteśmy w stanie zaproponować Ci dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązanie

Budujemy solidne podstawy dla realizacji projektu

Masz wpływ na to jak działamy przez cały czas 

Obserwujesz terminowe realizacje, a my dbamy o jakość i budżet 

Wierzymy w otwartą komunikację – Twój feedback jest dla nas ważny  

Nie obawiamy się zmian w projekcie – wierzymy, że czasem są nieuniknione  

Nie tracimy czasu na biurokrację – szybko zabieramy się do pracy 

Krótkie sprinty to szybkie – widoczne wyniki! 

Jesteśmy zmotywowani, aby osiągnąć cel biznesowy – Twój cel biznesowy 

Współpracujemy tak blisko, że czujesz się częścią naszego zespołu 

Szybko wdrażamy wersję produktu, który już działa, potem go rozwijamy 

Agile PM - jak?

Poznaj etapy pracy nad realizacją Twoich celów biznesowych

Pre-project

Pojawia się nowa potrzeba biznesowa, szukasz sposobu żeby ją spełnić, zwracasz się do nas o pomoc.

Feasibility`

Pracujemy już nad koncepcją rozwiązania dla Ciebie, oceniamy wykonalność, szacujemy budżet, już wkrótce otrzymasz od nas ofertę.

Fundations

Twój projekt ma u nas już swojego Project Managera, który określił jego podstawy z perspektywy biznesowej, technicznej i zarządczej. Mamy plan realizacji!

Development

Równolegle ze sprintami wdrażamy kolejne wersje Twojego systemu. Pierwszą, działającą wersję systemu zobaczysz już po kilku sprintach.

Evolutionary Development

Tworzymy rozwiązanie dla Ciebie! Praca odbywa się w dwu-czterotygodniowych sprintach w metodzie SCRUM. Nasz zespół spotyka się codziennie aby omówić postępy. ​

Post
project

Twój system został w całości wdrożony! Otrzymasz od nas dokumentację podsumowującą projekt. Od teraz będziemy służyć Ci wsparciem. 

 • Zmiany to element projektu 
 • Najważniejsza jest wysoka jakość na każdym etapie 
 • Szybko powstaje produkt, który spełnia potrzeby biznesowe. 
 • Mniejsze ryzyko opóźnienia i przekroczenia budżetu – krótkie sprinty – bieżąca weryfikacja. 
 • Aktywny zespół, który rozmawia ze sobą podczas codziennych spotkań. 
 • Metodyka jest bardzo dobrze dostosowana do potrzeb specyficznego, zmiennego rynku projektów IT.
 • Projekt odzwierciedla konkretną, zamkniętą w ramach koncepcję oraz budżet. 
 • Podstawą projektu jest zaplanowanie pracy. 
 • Finalna wersja projektu zostaje wdrożona dopiero po przeprowadzeniu testów 
 • Projekt powstaje w oparciu o początkowe założenia, jego finał jest więc przewidywalny. 
 • Nie można dopasować prac do zmieniających się warunków na rynku oraz u klienta.  

OPOWIEDZ NAM O SWOIM PROJEKCIE

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twój biznes. Zaproponujemy najbardziej odpowiadającą formę kontaktu, aby omówić Twoje potrzeby (spotkanie w siedzibie Twojej firmy lub w naszym biurze, rozmowa telefoniczna, wideokonferencja).
Pola oznaczone * są wymagane.

Szymon Kosydor

Dyrektor Działu Realizacji IT

szymon.kosydor@unity.pl