DOTACJE UNIJNE

Firma Unity Systems Sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu: „Doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami  rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO)”

 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Celem realizowane projektu jest rozwój działalności B+R firmy poprzez prace B+R ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie wysoce innowacyjnych rozwiązań w branży e-commerce. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 526 179,40 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 2 248 605,00 PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 549 038,75 PLN.

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań, na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z przedmiotowym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na umowę zlecenie 3 specjalistów (nr ref: 1/2015)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 4.01.2016. Wyniki postępowania dostępne są w siedzibie spółki.

pobierz treść zapytania

Zapytanie ofertowe – dostawa 15 stanowisk badawczych (nr ref: 1/2016)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 15.07.2016.

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Zakup i dostawa 15 zestawów mebli biurowych wybrana została firma BAKATA DESIGN Sp.j. Aleksandra Lampka-Skowrońska.
W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Zakup i dostawa 15 stanowisk komputerowych wybrana została firma Komputronik Biznes Sp. z o.o.

pobierz treść zapytania

Zapytanie ofertowe – usługi radcy prawnego (nr ref: 2/2016)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 15.07.2016.

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Usługi radcy prawnego wybrana została Kancelaria Prawna PROBATUS Ryszard Szymański.

pobierz treść zapytania

Zapytanie ofertowe – dostawa 16 serwerów (nr ref: 3/2016)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 21.07.2016.
W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Dostawa 16 serwerów wybrana została firma MGM Systems S.A.

pobierz treść zapytania

Zapytanie ofertowe – kolokacja (nr ref: 4/2016)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 21.07.2016.
W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Kolokacja wybrana została firma ATM S.A.

pobierz treść zapytania

Zapytanie ofertowe – usługi eksperta ds. sztucznej inteligencji (nr ref: 5/2016)

Postępowanie zostało zakończone w dniu 8.09.2016. Wyniki postępowania dostępne są w siedzibie spółki.

pobierz treść zapytania