DOTACJE UNIJNE

Firma UNITY SA rozpoczęła realizację Projektu: „Doradztwo w zakresie opracowania strategii brandingu w celu podniesienia konkurencyjności w świadczeniu usług ICT”.

 

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej, skutecznej i efektywnej i Strategii brandingu Wnioskodawcy, która pozwoli na wzrost konkurencyjności w świadczeniu usług ICT dla firmy UNITY S.A. na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 42.500,00 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2018 – usługa doradcza

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 24.07.2018 i upływa 3.08.2018 o godz. 16.00

Pobierz treść zapytania

Postępowanie zostało zakończone w dniu 3.08.2018. W postępowaniu wybrana została Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Pobierz protokół wyboru oferty