System wspierający proces biznesowy na styku producenta, importera i dealerów

VGP Drive Anypoint Platform Mule ESB
 • Klient
  • Volkswagen Group Polska
 • Zakres prac
  • Integracja systemów IT
  • Szyna danych Mule ESB
  • Anypoint Platform
  • Mechanizmy kolejkowania RabbitMQ
 • Technologie
  • Java
  • Rabbit MQ
  • Bootstrap

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie  systemu, wspierającego wybrane fragmenty procesów biznesowych na styku producenta, importera i dealerów.  Proces dotyczył  zdywersyfikowanej siatki sprzedaży i dystrybucji nowych pojazdów marek w portfelu VGP. Oprócz wyzwań architektonicznych i technologicznych, mierzyliśmy się także z wysokim poziomem dynamiki projektu i nowymi potrzebami Klienta, które pojawiały się w trakcie realizacji kolejnych etapów prac.

W skrócie

 • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzia kompleksowo wpierające współpracę z dealerami i partnerami, w zakresie sprzedaży i dystrybucji samochodów
 • Zintegrowaliśmy nasze rozwiązanie z rozbudowaną infrastrukturą IT Klienta
 • Zapewniliśmy sprawny przepływ informacji między zintegrowanymi systemami
 • Wdrożyliśmy zabezpieczenia przeciwdziałające utracie informacji w przypadku awarii i opóźnień
Volkswagen Group Polska Drive

Anypoint Platform i szyna usług Mule ESB

Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy rozwiązanie umożliwiające efektywną obsługę sprzedaży i dystrybucji nowych pojazdów wszystkich marek z portfela Volkswagen Group Polska. Proces projektowy był bardzo dynamiczny i wymagał od nas dużej elastyczności. 

 • Rosnące potrzeby Klienta

Po przeprowadzeniu analizy biznesowej zaproponowaliśmy wykorzystanie szyny danych  Mule ESB Community. W trakcie realizacji prac okazało się jednak, że skala oczekiwań wzgledem rozwiązania i jego bezpieczeństwa wymaga ponownej weryfikacji  rekomendowanej technologii. W efekcie przedefiniowaliśmy założenia projektu, który zrealizowaliśmy w oparciu o bardziej rozbudowaną i stabilną alernatywę. 

 • Integracja zakrojona na szeroką skalę

Volkswagen Group Polska posiadał bardzo rozbudowaną architekturę IT oraz dużą ilość wewnętrznych integracji. Musieliśmy sprawnie i bezawaryjnie przenieść istniejące integracje na szynę danych ESB.

 • Zmiany w zakresie projektu

Specyfikacja naszych wyzwań ewoluowała, co wymagało bieżących aktualizacji, wraz ze zmianami w podejściu do integracji oraz decyzji w zakresie aplikacji obsługujących wymianę danych.

Domain-Driven Design (DDD)

Projekt realizowaliśmy w ścisłej współpracy z centralą firmy Volkswagen w Wolfsburgu, zgodnie z metodologią Domain-Driven Design (DDD), dbając o dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji Klienta. Podstawę dla zaprojektowania nowej architektury stanowiła szczegółowa analiza jego potrzeb biznesowych. We wdrożenie zaangażowano interdyscyplinarny zespół specjalistów. 

Szyna danych 

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom Klienta, wykorzystaliśmy Mule ESB w wersji Enterprise oraz dostępne w pakiecie narzędzia m.in Mule Management Console (MMC) czy Mule DataWeave. Pozwalają one m.in. na wizualizację przepływów na szynie oraz transformacji danych. Wdrożenie szyny pozwoliło na sprawne przeniesienie i obsługę rozbudowanych integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak Kartoteki i Procesy, Nadin, SAP FI, Active Directory, Urząd Celny, systemy bankowe, systemy działające w fabrykach, systemy fakturowe itp. 

Rozwiązanie Anypoint Platform i szyna usług Mule ESB, utrzymywane i rozwijane przez Grupę Unity, stanowią kluczową część naszej architektury IT, a także są fundamentem rozwoju w kierunku wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji. Na podstawie długotrwałej i owocnej współpracy, możemy polecić Grupę Unity jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera.

Krzysztof Jeger – Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT, Volkswagen Group Polska

Dane pochodzące z różnych źródeł są transformowane do odpowiedniej postaci, co usprawnia komunikację pomiędzy zintegrowanymi systemami. Szyna uporządkowała i standaryzowała komunikację w ramach architektury IT oraz zapewniła jej stabilność i bezpieczeństwo. Jej wdrożenie pozwoliło na realizację 3 modułów systemu, obsługujących: 

 1. Moduł homologacji – optymalizacja i unifikacja procesu generowania dokumentów homologacyjnych pojazdów. Proces główny polega na zaimportowaniu z fabryki danych samochodu oraz danych homologacyjnych, przetłumaczeniu obcojęzycznych wyrażeń na język polski, autoryzacji homologacji przez Zespół Homologacji i Ekologii, a finalnie automatycznym wydrukowaniu Karty Pojazdu oraz pozostałych dokumentów homologacyjnych przez dział Księgowości na specjalistycznych drukarkach. 
 2. Moduł deklaracji akcyzowych – optymalizacja i unifikacja procesu generowania dokumentów deklaracji akcyzowych. Moduł umożliwia automatyczne wystawianie deklaracji akcyzowych (bez konieczności wykonywania ręcznych operacji przez użytkownika) ich korygowanie oraz dostarcza dane potrzebne do składania deklaracji w systemie Intrastat. Dane akcyzowe za pośrednictwem szyny danych są dystrybuowane do pozostałych systemów VGP. 
 3. Moduł limitów finansowych – optymalizacja i unifikacja procesu zarządzania limitami finansowymi dealerów jako kwotą gwarancji finansowych do której grupa dealerów może dysponować samochody. Dysponowanie samochodów może być wykonywane przez dealerów lub dzięki mechanizmom automatycznych dyspozycji, które zgodnie z określonymi algorytmami i poprzez integrację danych z innych systemów, same dysponują odpowiednie samochody. Moduł obsługuje między innymi modyfikacje limitów, blokady kwot, przenoszenie limitów, akceptacje zmian kwot oraz dwukierunkowe integracje z bankami. 

W projekcie zastosowaliśmy mechanizmy kolejkowania  RabbitMQ, co zapobiegło utracie informacji oraz ich rozsynchronizowaniu, a także ułatwiło naprawianie ewentualnych błędów.

 

Efekty

 • Anypoint Platform zostało kluczowym strategicznie narzędziem integracyjnym
 • Niezawodna i bezpieczna komunikacja pomiędzy krytycznymi biznesowo systemami producenta, importera oraz sieci dealerskiej
 • Rezygnacja z połączeń P2P na korzyść wydajnej, stabilnej i skalowalnej architektury, gotowej na przyszłe wyzwania, takie jak np. digitalizacja
 • Uproszczenie, przyspieszenie i automatyzacja pracy
 • Kompetentny zespół integracji w strukturach VGP, przeszkolony i przygotowanych przez architektów Unity Group
 • Ustandaryzowanie integracji kolejnych aplikacji i systemów i zwiększenie efektywności tych działań

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj