System logistyczny dla Volkswagen Group Polska

volkswagen
 • Klient
  • Volkswagen Group Polska
 • Zakres prac
  • Wdrożenie systemu logistycznego
 • Technologie
  • Java8
  • Mule ESB
  • RabbitMQ
  • Web Services
  • Hibernate
  • MSSQL
  • Jenkins

Kontekst współpracy

Spółka Volkswagen Group Polska w ramach prowadzonego biznesu sprzedaży pojazdów, realizuje wraz z wybranymi dostawcami usług logistycznych, zadania związane z obsługą transportu oraz magazynowania samochodów. Procesy biznesowe w obrębie obsługi tej logistyki wymagają komunikacji pomiędzy wieloma systemami. Projekt zrealizowany przez Unity Group odpowiada na potrzeby:

 • Zaprojektowania nowej architektury komunikacji systemów,
 • Standaryzacji interfejsów komunikacji dla lepszej obsługi obecnych i nowoprojektowanych systemów,
 • Dostarczenia architektury umożliwiającej dywersyfikację operatorów logistycznych poprzez współpracę z wieloma operatorami i wsparcie obsługi wielu magazynów,
 • Zapewnienia ciągłości działania komunikacji logistycznej w trakcie wieloetapowej migracji systemów sprzedażowych przeprowadzanych odrębnie dla każdej z marek koncernowych.
volkswagen

Projekt

Firma Volkswagen Group Polska przed realizacją projektu posiadała wiele systemów do obsługi zadań logistycznych, które działały w sposób niezależny. Z punktu widzenia klienta było to nieefektywne w zarządzaniu oraz uniemożliwiało przeprowadzanie przetargów na obsługę zadań logistycznych dla całej grupy. Jednocześnie wiadome było, że w przyszłości pojawi się nowy system sprzedażowy, który zastąpi kilka obecnie działających.

Główne wyzwania systemowe

 • Zapewnienie komunikacji ze starymi oraz nowymi systemami logistycznymi (obsługa wielu interfejsów).
 • Zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy (zarządzanie wykorzystywanymi interfejsami w zależności od marki – migracje dla marek przebiegały niezależnie).
 • Transparencja dla zewnętrznego dostawcy bez względu na odbywające się migracje ze starych systemów do nowych (dostawca logistyczny jednorazowo wdrożył zaprojektowane rozwiązanie jeszcze dla działających starych systemów).
 • Wsparcie obsługi wielu dostawców logistycznych z możliwymi wieloma niezależnymi magazynami (nie było to zapewnione dla wcześniejszych rozwiązań).
 • Zapewnienie ciągłości wszystkich procesów biznesowych (wdrażanie kolejnych systemów dla poszczególnych marek miało zapewniać ciągłość obsługi logistyki także na poziomie procesowania pojedynczego pojazdu w trakcie dowolnego procesu biznesowego).
 • Zapewnienie kompletności przesyłanych danych poprzez ich skompletowanie z różnych źródeł (dla zapewnienie spójności działania systemów propagowanie danych z wykorzystaniem konwersji było niewystarczające, należało zapewnić interfejs do zarządzania konwersjami i tym samym zapewnieniu kompletności danych oraz persystencję wymaganych danych).
 • Opcja ponawiania komunikatu w przypadku aktualizacji wybranych danych.
volkswagen

Funkcjonalności i rozwiązania

 • Zaprojektowanie słowników – komplet zaprojektowanych słowników zarządzanych przez klienta umożliwił:
  • dynamiczny sposób przełączenia obsługi danej marki pomiędzy obsługą w starym i nowym systemie
  • definiowanie obligatoryjnych, brakujących danych np. wymaganych w nowym systemie, a otrzymywanych ze starego systemu
  • określanie parametrów, kodów umożliwiających definiowanie procesów biznesowych i tym samym inne procesowanie tych i kolejnych komunikatów.
 • Persystencja wybranych danych komunikacji logistyki
  • dla zapewnienie prawidłowej obsługi procesowania logistyki każdego z samochodów wymagana była persystencja poszczególnych danych w celu prawidłowego uzupełniania wybranych komunikatów z innych systemów dla tego samochodu
  • persystowanie pełnych, wybranych komunikatów w celu ich  ponownej wysyłki w przypadku zmiany lub uzupełnienia danych dołączanych do tego komunikatu.
 • Wykorzystanie kolejki komunikatów (RabbitMQ) do obsługi komunikatów przychodzących z odrębnego systemu z danymi homologacyjnymi samochodów, które to dane uzupełniają wybrane komunikaty logistyki.
 • Persystencja całości komunikacji ze zdefiniowanego okresu wstecz w celu analizy danych, wsparcia serwisowego klienta.

Efekty wdrożenia

 • Stworzenie jednego systemu odpowiedzialnego za komunikację dotyczącą logistyki samochodów (do tej pory była ona rozproszona). Dzięki temu zbędne było utrzymanie wielu archaicznych systemów,, które były nieefektywne i problematyczne w utrzymywaniu.
 • Uproszczenie, przyspieszenie i automatyzacja pracy dzięki implementacji Anypoint Platform.
 • Uporządkowanie interfejsów poprzez wykorzystanie Mule ESB - dotychczasowe interfejsy nie realizowały zdefiniowanych w tym projekcie wymogów. Zaprojektowany WebService umożliwia: obsługę wielu marek, wsparcie komunikacji z wieloma dostawcami, bezpieczną komunikację z wykorzystaniem SSL/TLS wraz z uwierzytelnianiem każdej ze stron (certyfikacja).
 • Zaprojektowanie elastycznego rozwiązania, możliwego do wykorzystania przez wszystkie marki - rozwiązanie zapewnia obsługę logistyczną przez jedną lub wiele firm, z jednym lub wieloma niezależnymi magazynami (możliwe przetargi na obsługę logistyki co kilka lat). Dzięki temu koncern przestał być zależny od korzystania z usług logistycznych jednego dostawcy logistycznego.
 • Zapewnienie ciągłego działania systemu w trakcie przełączania obsługi logistyki ze starych do nowych systemów, co zniwelowało koszty biznesowe wstrzymania obsługi logistyki pojazdów.

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj