Migracja procesów integracji danych dla NetWorks!

Case-study_NETworks
 • Klient
  • NetWorks!
 • Zakres prac
  • Architektura Integracji
  • Integracja Systemów
  • Software Development
 • Technologie
  • MuleSoft

Dla NetWorks!, największej firmie w Polsce zajmującej się planowaniem, budową i obsługą sieci telekomunikacyjnych, przeprowadziliśmy złożoną operację przeniesienia integracji systemu zewnętrznego SPIN z systemem centrali Orange we Francji (Oceane), z platformy OpenESB na MuleESB.

Wdrożone rozwiązanie pozwala kompleksowo kontrolować i monitorować wykonywane procesy integracyjne oraz optymalizować ich wydajność. W tym celu uprościliśmy logikę realizowanych przepływów integracyjnych oraz zrezygnowaliśmy z języka BPEL, co przełożyło się na łatwiejsze utrzymanie rozwiązania. Wyeliminowaliśmy również zbędne komponenty w architekturze logicznej. Dzięki temu obsługa zgłoszeń dotyczących usterek i awarii stacji przekaźnikowych, należących do dwóch wiodących dostawców telefonii komórkowych w Polsce, stała się szybsza i bardziej płynna.

W skrócie

 • Umożliwienie wykorzystania najnowszych, bardziej wydajnych i zawierających mniej błędów wersji komponentów oprogramowania (bazy danych, środowiska uruchomieniowe)
 • Wykorzystywanie najnowszej wersji protokołu SOAP zapewniającego większe możliwości zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i bezpieczeństwa
 • Eliminacja zbędnych i „błędogennych” komponentów w architekturze logicznej rozwiązania wprowadzających większy stopień skomplikowania oraz tzw. „dług technologiczny”
 • Wdrożenie szyfrowania komunikacji za pomocą SSL pomiędzy systemami dziedzinowymi
case_study_networks

Projekt i realizacja migracji procesów integracji danych

Pierwszym bardzo istotnym zadaniem, stojącym przed Unity Group, było szczegółowe przeanalizowanie i zrozumienie definicji dotychczasowo realizowanych procesów integracyjnych, opracowanych w języku BPEL i umieszczonych w zasobach wycofywanej platformy integracyjnej OpenESB. Koniecznością było zaprojektowanie docelowej architektury logicznej rozwiązania, uwzględniającej eliminację zbędnych elementów oraz zastosowanie nowych komponentów odpowiadających za monitorowanie procesów.

Podczas wdrażania rozwiązania, dokonano podziału zakresu projektu na stosunkowo autonomiczne fragmenty logiki, zasadne do refaktoryzacji w określonej kolejności. Następnie miało miejsce faktyczne odtwarzanie logiki na nowej platformie integracyjnej MuleESB 3.9 CE. Tak opracowane przepływy integracyjne były kompleksowo testowane wewnętrznie, a po ich pozytywnej ocenie, wdrażane na środowisko testowe Klienta w celu weryfikacji.

Po zaimplementowaniu i zaakceptowaniu zmian, przeprowadzono kompleksowe testy odbiorowe Klienta, polegające na porównaniu działania obu platform integracyjnych. Po pomyślnym przejściu testów rozwiązanie zostało wdrożone. Dodatkowo dla wskazanej grupy pracowników Klienta, eksperci z Unity Group przeprowadzili kilkudniowy cykl szkoleń i warsztatów, dotyczących wytwarzania oraz rozwoju rozwiązań integracyjnych, stworzonych przy pomocy platformy Mule ESB.

Efekty

 • Szybsza i łatwiejsza koordynacja napraw awarii przez dedykowane ekipy pracujące w terenie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji międzysystemowej przez zastosowanie szyfrowania
 • Wykorzystanie popularnej i w pełni wspieranej platformy integracyjnej, pozytywnie przekładające się na stabilność integracji danych i poprawki ewentualnych błędów
 • Pełny wgląd w logi oraz monitoring skracające czas konieczny na zdiagnozowanie nieprawidłowości w procesach integracyjnych
 • Zwiększenie kompetencji kadry Networks! w obrębie wytwarzania i utrzymania projektów integracyjnych z wykorzystaniem MuleESB
 • Efektywne i niezawodne przekazywanie danych dotyczących awarii infrastruktury telekomunikacyjnej, przekładające się na krótszy czas reakcji na zgłoszenia, a w konsekwencji ich napraw

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj