Integracja systemu e-commerce dla Tubes International

#UNI10_case-study_tubes
 • Klient
  • Tubes International
 • Zakres prac
  • Integracja systemów IT
 • Technologie
  • Mule ESB
  • Rabbit MQ
  • Phing
  • Supervisor

Integracja skomplikowanych systemów IT to jedno z największych wyzwań dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dla Tubes International wykonaliśmy integrację systemu e-commerce z istniejącym systemem ERP.

W skrócie

 • Głównymi celami projektu było przyspieszenie uwzględniania zmian dokonywanych w systemie ERP po stronie aplikacji ISS i SM
 • Zapewniliśmy efektywną i bezpieczną komunikację pomiędzy krytycznymi systemami klienta
 • Poprawiliśmy komfort korzystania z aplikacji e-commerce dzięki zwiększeniu jej wydajności
 • Wdrożyliśmy możliwość definiowania promocji bezpośrednio w systemie ERP
tubes

Efektywna komunikacja pomiędzy krytycznymi systemami

Szyna danych Mule ESB pozwala na zastosowanie koncepcji SOA (architektury zorientowanej na usługi). Wykorzystanie szyny w systemie klienta pozwoliło na odizolowanie aplikacji końcowych od systemu ERP, jedynym punktem styku z tym systemem jest aplikacja Mule, co w dużej mierze podnosi bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Aplikacje końcowe kontaktują się z systemem ERP poprzez Web Servicy wystawione przez szynę danych.

TDD (Test-driven development) – projekt został zrealizowany zgodnie z techniką tworzenia oprogramowania TDD polegającą na pisaniu automatycznych testów sprawdzających daną funkcjonalność, jeszcze przed jej powstaniem. Po implementacji funkcjonalności napisany test jest uruchamiany i jego przeprowadzenie powinno zakończyć się powodzeniem.

DDD (Domain-driven design) – w trakcie projektowania architektury integracji kładliśmy szczególny nacisk na definiowanie obiektów i komponentów systemu tak aby odzwierciedlały rzeczywistość. Dopiero po tak przeprowadzonej analizie przystąpiliśmy do technicznej realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu.

MULE ESB – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta dotyczących sprawnej obsługi zamówień i faktur zastosowaliśmy szynę danych Mule ESB, która pozwoliła nam na wyodrębnienie procesów odpowiedzialnych za import/eksport danych z aplikacji końcowych. Korzystanie z szyny przez inne systemy wchodzące w skład systemu informacyjnego klienta nie obciąża procesów wykonywanych przez aplikację e-commerce, co więcej w każdej chwili można zapewnić integrację z kolejnym modułem/systemem nie ingerując jednocześnie w dotychczas powstałe procesy biznesowe.

RABBIT MQ – do implementacji systemu wykorzystaliśmy mechanizm kolejkowania Rabbit MQ. W mechanizmie tym możemy wyróżnić producentów, którzy dostarczają wiadomości oraz konsumentów, którzy te wiadomości pobierają. W większości przypadków w zaimplementowanym systemie producentem jest szyna danych Mule ESB, natomiast konsumentami są aplikacje końcowe. Zastosowanie kolejkowania w znacznym stopniu poprawia niezawodność systemu i zapobiega utracie informacji, co w konsekwencji może prowadzić do rozsynchronizowania się aplikacji wchodzących w skład integracji.

Efekty

 • Szybka i automatyczna wymiana informacji pomiędzy zintegrowanymi systemami, w wyniku których następuje wygodna dla klienta prezentacja tworzonych dokumentów rozliczeniowych
 • Integracja z systemem ERP za pomocą narzędzi, umożliwiających przetwarzanie dużych ilości danych
 • Zwiększenie wydajności systemu poprzez wykorzystanie mechanizmów weryfikujących zmienność przesyłanych danych

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj