Integracja systemu e-commerce dla Tubądzin

tubądzin
 • Klient
  • Tubądzin
 • Zakres prac
  • Integracja systemów IT
 • Technologie
  • Mule ESB
  • Rabbit MQ
  • PHP
  • Phing
  • Supervisor

Dla firmy Tubądzin będącej jednym z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych wykonaliśmy integrację architektury IT z systemem e-commerce.

Głównym wymogiem tego projektu było zaprojektowanie architektury spełniającej wymagania klienta w zakresie szybkości importowania danych oraz przyspieszenie działania aplikacji B2B.

W skrócie

 • Zautomatyzowaliśmy wymianę informacji pomiędzy systemami oraz poprawiliśmy estetykę końcowej prezentacji tworzonych rozliczeń dla użytkownika
 • Stworztyliśmy warstwę pośrednią, która umożliwia zastosowanie architektury zorientowanej na usługi.
 • Zapewniliśmy nowe możliwości pozwalające na konfigurację warstwy wizualnej przez osoby administrujące oraz poprawę monitoringu procesów dotyczących importu i eksportu danych
 • Dzięki wykorzystaniu mechanizmów weryfikujących przesyłane dane zwiększyliśmy wydajność systemu, a zastosowanie systemu kolejek poprawiło jego niezawodność
tubadzin2

Integracja systemu e-commerce z architekturą IT

W wyniku analizy potrzeb klienta zdecydowaliśmy się na implementację szyny danych Mule ESB. Pozwala ona na zastosowanie koncepcji SOA (architektury zorientowanej na usługi). Wykorzystanie szyny w systemie klienta pozwoliło na odizolowanie aplikacji końcowych od systemu ERP, jedynym punktem styku z systemem jest aplikacja Mule, co znacząco podnosi bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Aplikacje końcowe kontaktują się z systemem ERP poprzez Web Servicy wystawione przez szynę danych. 

TDD (Test-driven development) – projekt zrealizowano zgodnie z techniką tworzenia oprogramowania TDD, która polega na pisaniu automatycznych testów sprawdzających daną funkcjonalność, zanim powstanie. Po implementacji funkcjonalności napisany test jest uruchamiany i jego przeprowadzenie powinno zakończyć się powodzeniem.  

DDD (Domain-driven design) – w trakcie projektowania architektury integracji kładliśmy szczególny nacisk na definiowanie obiektów i komponentów systemu tak aby odzwierciedlały rzeczywistość. Dopiero po tak przeprowadzonej analizie przystąpiliśmy do technicznej realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu. 

MULE ESB – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta dotyczących sprawnej obsługi zamówień i faktur zastosowaliśmy szynę danych Mule ESB, która pozwoliła nam na  wyodrębnienie procesów odpowiedzialnych za import/eksport danych z aplikacji końcowych. Korzystanie z szyny przez inne systemy wchodzące w skład systemu informacyjnego klienta nie obciąża procesów wykonywanych przez aplikację e-commerce, co więcej w każdej chwili można zapewnić integrację z kolejnym modułem/systemem nie ingerując jednocześnie w dotychczas powstałe procesy biznesowe. 

RABBIT MQ – do implementacji systemu wykorzystaliśmy mechanizm kolejkowania Rabbit MQ. W mechanizmie tym możemy wyróżnić producentów, którzy dostarczają wiadomości oraz konsumentów, którzy te wiadomości pobierają. W większości przypadków w zaimplementowanym systemie producentem jest szyna danych Mule ESB, natomiast konsumentami są aplikacje końcowe. Zastosowanie kolejkowania w znacznym stopniu poprawia niezawodność systemu i zapobiega utracie informacji, co w konsekwencji może prowadzić do rozsynchronizowania się aplikacji wchodzących w skład integracji.

Efekty

 • Zwiększenie komfortu korzystania z aplikacji e-commerce oraz zwiększenie jej wydajności
 • Optymalizacja komunikacji pomiędzy kluczowymi systemami klienta
 • Ułatwienie przepływu danych wymienianych pomiędzy systemami
 • Moduł segmentacji produktów pozwalający na proste składanie paczek produktów prezentowanych dla klientów końcowych
 • Wygodny dla użytkownika wgląd w historię zamówień
 • Moduł do zarządzania wersjami językowymi (definiowanie tłumaczeń pod poszczególne języki przez panel administracyjny)

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj