Elektroniczne repozytorium dokumentów dla PCC IT S.A.

Unity_realizacja_PCC
 • Klient
  • PCC
 • Zakres prac
  • Intranet
  • System Wewnętrzny
  • Software Development
 • Technologie
  • .NET

Dla PCC IT S.A., jednej ze spółek wchodzących w skład grupy PCC stworzyliśmy w technologii .NET repozytorium usprawniające zarządzanie i kontrolę nad dostępem do dokumentacji kilkunastu spółek wchodzących w skład grupy PCC Rokita. Dzięki systemowi zarządzania uprawnieniami oraz nałożeniu dodatkowych restrykcji, poufne dane firmy są teraz należycie chronione.

W skrócie

 • Spółka pilnie potrzebowała scentralizowanego repozytorium dokumentów związanych z działalnością Grupy PCC
 • Dotychczas dokumenty w firmie były rozproszone, a dostęp do nich nie był kontrolowany w zorganizowany sposób
 • Ponieważ Grupa PCC procesuje dużą ilość poufnych danych, w tym np. informacje o procesach wytwórczych, ważnym wymogiem było zabezpieczenie dokumentów przed dostępem nieautoryzowanym osób
 • Kolejnym wyzwaniem było także zapewnienie kompatybilności nowego rozwiązania ze starszymi technologiami używanymi w spółkach – w tym m.in. z systemem Windows XP oraz Office 2003
pcc

Dedykowane rozwiązanie remedium na problemy klienta

Opracowaliśmy dedykowane rozwiązanie w technologii .NET w oparciu o framework Kendo UI (Telerik). Do obsługi dokumentów Office użyto rozwiązania RMS (Right Management Services), które jednocześnie zapewniło lepszą kontrolę dostępu do dokumentów. Wyświetlenie dokumentów PDF zostało umożliwione dzięki mechanizmowi RAD PDF.

Wybrane funkcje:

Zarządzanie dokumentacją – Użytkownicy mogą dodawać dokumenty w strukturze podzielonej między spółki oraz typy informacji. Właściciel dokumentu może nadawać uprawnienia podglądu innym użytkownikom oraz określić czas po jakim dokument przestaje być dostępny dla innych osób. Aby zachować historię zmian, pliki mają możliwość zachowania różnych wersji. Właściciel dokumentu może ustawić, która wersja ma być obowiązująca.

Zabezpieczenie dokumentów – Technologia RMS połączona z Office pozwala na nakładanie restrykcji na dokumenty oraz umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom. Dzięki temu wybrany plik otwiera się tylko osobom z właściwymi przywilejami. Takie połączenie było możliwe dzięki udostępnionemu SDK, które zostało użyte do nałożenia restrykcji na dokumenty Office z poziomu aplikacji webowej. Głównym założeniem tak zaprojektowanego systemu było, aby większość jego użytkowników miała możliwość podglądu pliku bez opcji wydruku lub kopiowania treści.

System dodatkowo zabezpiecza dokumenty nakładając na nie znaki wodne przy każdym otwarciu. Sygnatura zawiera nazwę spółki, do której dokument należy, datę i godzinę dostępu do pliku oraz adres e-mail i IP komputera użytkownika, który go otworzył.

Raporty – Raporty pomagają dodatkowo kontrolować dostęp oraz użycie dokumentów. Dostępne są ich trzy rodzaje:

1. Raport zagregowany – określający liczbę i rozmiar plików per użytkownik;
2. Raport użytkownika – z informacją, do jakich dokumentów uzyskał dostęp;
3. Raport dokumentu – pokazujący akcje użytkowników wykonane na danym pliku.

Efekty

 • Lepsza ochrona poufnych danych - Repozytorium ułatwia zbieranie i przechowywanie tajnych dokumentów. Dzięki systemowi uprawnień tylko autoryzowani użytkownicy mogą wyświetlać i drukować pliki
 • Sprawniejsze zarządzanie dokumentami - Dzięki jasnej strukturze repozytorium, pliki mogą być teraz szybciej przyporządkowane do odpowiedniej spółki z grupy PCC Rokita oraz typu informacji, jaki zawierają
 • Pełna kompatybilność rozwiązania - Nowe repozytorium zostało zintegrowane z technologiami i narzędziami używanymi przez spółkę, zapewniając użytkownikom wygodę i ciągłość pracy
 • Większa kontrola treści dokumentów - Choć edycji treści może dokonać więcej niż jedna osoba, to właściciel dokumentu decyduje, która wersja ma obowiązywać oraz kiedy plik przestaje być widoczny dla innych użytkowników

Szukasz rzetelnego partnera IT? Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji.

Bartek_fot.AGruszka_www_kwadrat
Bartosz Kolasa

New Business Developer

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj