unity wiedza

Czas czytania: 4 minut

Transformacja Cyfrowa – przyszłość Unity Group

Unity Group podjęła decyzję o połączeniu ofert dotychczas prezentowanych pod marką Intratic i Grupa Unity. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, postanowiliśmy rozszerzyć listę oferowanych przez Unity Group usług i rozwiązań, aby w pełni ich wspierać w procesie Transformacji Cyfrowej.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego podjęliśmy decyzję o połączeniu ofert Intratic i Unity Group?
  • Jakie znaczenie niesie ze sobą proces Transformacji Cyfrowej dla naszej firmy?
  • Jakie cele zostały wyznaczone na kolejne lata rozwoju Unity Group ?

Historia marki Intratic

W czerwcu 2014 roku poinformowaliśmy rynek o wydzieleniu w ramach Unity Group marki Intratic. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? Powodem było wyodrębnienie specjalizacji w obszarze digital workplace oraz ekspansja zagraniczna.  

Po 4 i pół roku działalności, Intratic przechodzi do historii. W ciągu tych kilku lat, oferta marki w coraz większym stopniu zaczęła się pokrywać z ofertą Unity Group. Podjęliśmy decyzję o włączeniu Intratic do Unity, aby ułatwić podążanie w obranym kierunku rozwoju biznesowego Unity Group, a jej produkty i usługi były bardziej zrozumiałe dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. 

Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego tego dokonaliśmy, należy cofnąć się o kilka lat. W przeszłości rynek był dużo bardziej skoncentrowany na odpowiednim doborze technologii. Posiadanie takiej, którą wskazał Klient, było często warunkiem sine qua non i warunkowało dalsze rozmowy o danym projekcie. Intratic pracował na technologiach Microsoftu, .NET w obszarach digital workplace (intranety, systemy workflow, systemy obiegu dokumentacji), dzięki czemu realizował założone cele. 

Transformacja Cyfrowa a rozwój firmy 

Rynek jednak nieustająco rozwija się i zmienia. W ciągu ostatnich dwóch lat można zaobserwować coraz bardziej kompleksowe podejście do systemów i technologii. Co to oznacza w praktyce? Często rozmowy z Klientem na początku współpracy dotyczą jednego, konkretnego systemu. Po krótkich czasie dochodzimy wspólnie do etapu, w którym zaczynamy patrzeć na całą firmę przez pryzmat Transformacji Cyfrowej obejmującej wiele różnych obszarów, technologii, metodyk pracy, umiejętności, a nawet modelu biznesowego. Dzięki takiej perspektywie, Klienci dostrzegają w nas wiarygodnego i doświadczonego partnera biznesowego.

Unity Group to zespół kompetentnych osób, który rozumie pojęcie Digital Transformation i potrafi doradzić, jak skutecznie przejść przez proces Transformacji Cyfrowej. Pomożemy w przygotowaniu Strategii Omnichannel, kompleksowym spojrzeniu na Architekturę Systemową bądź Aplikacyjną. Bardzo często wychodząc od pojedynczych potrzeb Klientów dotyczących Integracji, przechodzimy do całej Strategii Integracji Systemów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dostrzegamy także coraz większe potrzeby związane z migracją środowisk utrzymaniowych do chmury.

Przyszłość Unity Group 

Nasze wieloletnie doświadczenia wpłynęły na podjęcie decyzji o wyznaczeniu nowego celu. Postanowiliśmy rozszerzyć i rozwinąć ofertę Unity Group. Skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu do niej działań z obszaru doradztwa i konsultingu tak, aby kwestie doboru technologii, systemów bądź usług, były elementem najlepszego rozwiązania wynikającego ze zdefiniowanych potrzeb i celów Klienta. Unity Group zwiększa również ekspansję na zagranicę, w związku z czym podjęliśmy decyzję o ujednoliceniu nazwy firmy i posługiwaniu się jej anglojęzyczną wersją.

Skupiamy się na tym, aby współpraca z Klientami, przebiegała we wszystkich obszarach Piramidy Transformacji Cyfrowej: strategicznym, operacyjnym i technologicznym. Pomagamy naszym Klientom w uczeniu się zasad pracy w metodykach zwinnych, dobieramy odpowiednie technologie, wspólnie pracujemy nad zmianą modelu biznesowego oraz poszukiwaniem przewag rynkowych jako elementu Transformacji Cyfrowej. Jako czynny uczestnik w rozwoju branży IT, posiadamy wiele partnerstw oraz należymy do różnych organizacji zrzeszających firmy podobne do nas, jak np. IT Corner.

Rys. 1. Piramida Transformacji Cyfrowej Patricka Turchi.

Jesteśmy obecni na rynku od ponad 20 lat. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w doradzaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu różnych systemów i aplikacji. Z większością naszych Klientów współpracujemy od wielu lat, również na rynku zagranicznym. Coraz więcej nowych projektów w Unity Group to właśnie projekty międzynarodowe, za które odpowiedzialni są Piotr Wrzalik, Wiceprezes Zarządu Unity Group oraz Dominik Janes, International Business Development Manager. Pracujemy dla m.in. Swiss Re, Onnibus, Nesspresso, Lesara.

Najlepszym potwierdzeniem jakości współpracy z Unity Group są referencje. Zarówno te w formie pisemnej np. na portalu Clutch, jak i te przekazywane przez naszych obecnych Klientów bezpośrednio w formie rozmów bądź spotkań referencyjnych.

Zmiany identyfikacji wizualnej Unity Group 

Wraz ze zmianami dotyczącymi oferty Unity Group, dokonaliśmy również zmiany identyfikacji wizualnej. Nowe logo, kolorystyka, nowa strona internetowa i jej merytoryczna zawartość, podkreślają cechy, które są wyznacznikiem komunikacji Unity Group z Klientami: spójność i przejrzystość oraz dostarczanie wiedzy. Zmiana wizerunku jest elementem naszej długofalowej strategii, która ma za zadanie uwypuklić pozycję Unity Group jako silnej, europejskiej marki – partnera Transformacji Cyfrowej przedsiębiorstw. 

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj