unity wiedza

Czas czytania: 5 minut

PIM – zarządzanie i dystrybuowanie informacji produktowej w różnych kanałach sprzedaży

Odbywająca się na naszych oczach transformacja cyfrowa wymusza modyfikację podejścia do sprzedaży. Zmiany powinny rozpocząć się od uporządkowania danych towarowych oraz wdrożenia rozwiązań ułatwiających zarządzanie informacją produktową. Wszystko po to, by rozwijać się w kierunku digitalizacji sprzedaży.  


W realizacji tego celu miały pomagać systemy ERP, a dokładniej wykorzystywane przez nie kartoteki towarowe. Szybko okazało się jednak, że nie potrafiły one skutecznie poradzić sobie z zarządzaniem informacją produktową. Mimo że przedsiębiorstwa zdawały sobie sprawę z problemu, nie miały alternatywy, która umożliwiłaby rozwiązanie powyższych dylematów. Odpowiedzią na te problemy stały się specjalistyczne systemy do zarządzania informacją produktową (Product Information Management), umożliwiające wykonanie kolejnego kroku w kierunku digitalizacji sprzedaży.  

Czym jest Product Information Management?  

Product Information Management (zarządzanie informacją produktową) jest określane jako repozytorium informacji produktowej, czyli centralne miejsce, w którym wprowadzana, przechowywana, modyfikowana i dystrybuowana jest baza towarowa W jej skład wchodzą takie dane jak opisy produktów, charakterystyczne cechy (atrybuty), multimedia, kategoryzacje czy relacje między produktami. 

Rozwiązanie pozwala na tworzenie katalogów towarów oraz ich implementację w różnych kanałach sprzedaży i e-handlu. W ten sposób realizowany jest jego główny cel, czyli zarządzanie treściami we wszystkich kanałach i platformach z jednego panelu administracyjnego. Dzięki temu dostępne jest jedno źródło informacji o produkcie, które następnie może być udostępniane innym systemom IT, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych w każdym kanale od nowa. PIM umożliwia więc gromadzenie zróżnicowanych danych produktowych w jednym miejscu, zapewnienie wysokiej jakości informacji czy szybsze i prostsze tworzenie oraz dostarczanie atrakcyjnych dla odbiorców opisów.  

System jest skierowany przede wszystkim do detalistów, producentów, dystrybutorów i hurtowników, którzy prowadzą sprzedaż w różnych kanałach lub dopiero planują ją rozszerzyć. Ułatwia on pracę zwłaszcza w sytuacji, gdy w poszczególnych kanałach występują różne kategorie produktów, ale potrzebny jest wspólny system i jednolity sposób zarządzania ich danymi.  

Korzyści z zastosowania PIM 

Product Information Management pozwala na rozwiązanie wielu problemów, z którymi borykają się firmy. Jednym z podstawowych jest brak centralnego miejsca zarządzania bazą produktową. Ze względu na rosnącą liczbę kanałów, które firmy wykorzystują do celów sprzedażowych, niezbędne jest zarządzanie informacjami o produktach z jednej lokalizacji. Dzięki temu oszczędzamy czas pracowników, którzy nie muszą dodawać już oddzielnie informacji o produktach do sklepu internetowego, platformy B2B, aplikacji mobilnej, systemu POS, na stronę www firmy, bloga, dedykowanych stron poszczególnych marek czy do aplikacji sprzedażowej. 

Łączy się to bezpośrednio z kolejnym problemem, związanym z dystrybucją tych samych treści do różnych kanałów. Dzięki konsolidacji danych w ramach jednego systemu oraz zarządzaniu nimi ze wspólnego panelu administracyjnego wprowadzana zmiana jest automatycznie widoczna w pozostałych kanałach. Pozwala to osiągnąć następujące korzyści:   

  • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów, 
  • gwarancja spójności i aktualność informacji w każdym z kanałów,  
  • możliwość rozszerzenia asortymentu, a w efekcie zwiększenie liczby kanałów i rynków dystrybucji, 
  • rozbudowane, szczegółowe i jednolite informacje przekładają się też na wzrost sprzedaży, ponieważ ułatwiają podjęcie decyzji zakupowej przez klientów.

 

Dodatkowo PIM pozwala na stworzenie i utrwalenie modelu danych oraz przechowywanie danych z dużą ilością atrybutów, bez ryzyka obniżenia wydajności baz systemów ERP. Nie wymaga również tworzenia wielu drzew kategorii z różnymi produktami w każdym z dostępnych kanałów sprzedaży. Dedykowany system do zarządzania informacją produktową jest ułatwieniem dla product managerów, którzy bez rozwiązań z zakresu PIM nie mają dostępu do jednolitego narzędzia, ułatwiającego zarządzanie danymi towarów oraz dla handlowców, którzy dzięki dostępowi do wszystkich informacji i multimediów mogą łatwo tworzyć karty produktowe dla klientów.  

Zarządzanie multimediami produktów pozwala rozwiązać również problem, wynikający z braku repozytorium plików multimedialnych i możliwości ich wersjonowania. Dzięki zgromadzeniu wszystkich treści w jednym miejscu można łatwo je odszukać, wyświetlać, a w razie konieczności zmieniać. Podobnie jak w wypadku edycji informacji zmiana zdjęcia w jednym miejscu powoduje, że jest ono zastępowane automatycznie w pozostałych kanałach. Ułatwia to nie tylko zachowanie spójności, ale również znacznie przyspiesza pracę nad elektronicznymi katalogami produktów, firmowymi gazetkami czy folderami promocyjnymi. 

Pierwszy krok w kierunku sprzedaży wielokanałowej 

Ze względu na rosnące znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych, firmy prowadzące swoją działalność w internecie muszą potraktować umiejętne zarządzanie informacją produktową jako inwestycję i sposób budowania przewagi konkurencyjnej. Jest to pierwszy, ale bardzo istotny krok w kierunku cyfryzacji oraz rozwoju sprzedaży wielokanałowej, będącej odpowiedzią na oczekiwania klientów i konsumentów. Wielokanałowość nie może być jednak skutecznie wdrażana bez wcześniejszego przygotowania bazy produktowej w formie cyfrowej. 

Przed rozpoczęciem wdrażania PIM w firmie konieczne jest zdefiniowanie celów i zadań, które ma spełniać system do zarządzania informacją produktową, a także zdiagnozowanie ograniczeń, obniżających wydajność pracy, potrzeb użytkowników oraz wymagań funkcjonalnych aplikacji. Na podstawie tych danych jest tworzony spójny model produktowy, będący jednocześnie formatem wyjściowym danych o produktach, prezentowanych w różnych kanałach sprzedaży. W oparciu o wybraną infrastrukturę zostaje przygotowane środowisko aplikacji PIM, skonfigurowane z platformą, zasilaną danymi produktowymi i systematycznie uzupełnianą dodatkowymi modułami i funkcjami, która na końcu jest integrowana z zewnętrznymi systemami i usługami informatycznymi. 

Dopiero po wprowadzeniu wspomnianych kroków firma powinna zacząć zastanawiać się nad uruchamianiem kolejnych, spójnych ze sobą kanałów takich jak e-commerce dla sektorów B2C i B2B, katalogi i strony www, firmowe blogi czy aplikacje mobilne.  

 

Widzisz potrzebę wdrożenia PIM w swojej firmie w celu uporządkowania informacji produktowych? Skontaktuj się z nami.

 

 

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj