unity wiedza

Czas czytania: 4 minut

Możliwości filtrowania danych w Power BI

Power BI to oparta na technologiach chmurowych usługa wytworzona przez firmę Microsoft. Oferując szereg narzędzi służących wizualizacji danych oraz szeroko rozumianego Business Intelligence, szybko stał się na rynku konkurencyjnym rozwiązaniem w stosunku do rozwiązań alternatywnych takich jak Tableau czy Qlik. Jednym z powodów sukcesu Power BI jest łatwość i szybkość, z jaką użytkownik może zacząć czerpać korzyści wykorzystując to narzędzie.

Zaimportowany zestawy danych jest praktycznie gotowy do tworzenia wizualizacji i dalszej analizy danych. Projektując raporty, pulpity nawigacyjne i aplikacje możemy bardzo szybko uzyskać przyjazne dla użytkownika, czytelne analizy. Narzędzie oferuje elastyczne funkcje drag-and-drop, które w połączeniu z imponującymi możliwościami filtrowania, pozwalają szybko dojść do sedna wielu problemów biznesowych.

Filtrowanie zestawu danych może odbyć się już na poziomie importu, z użyciem wbudowanego w Power BI narzędzia: Power Query. Pozwala ono tworzyć zestawy danych (ang. dataset) zawierających tylko istotne dane, mające dla użytkownika znaczenie kontekstowe. Power Query posiada szeroki zakres wbudowanych konektorów danych, takich jak Excel, baza danych SQL, Oracle, Azure, Facebook, Salesforce, MailChimp itp. Użytkownik może łatwo łączyć się z takimi źródłami danych i tworzyć zestawy danych, importując dane z jednego lub więcej źródeł.

W usłudze Power BI raporty można otwierać w widoku edycji lub widoku do czytania. W widoku edycji oraz w raporcie na pulpicie, właściciele raportów mogą dodawać filtry do raportu. Filtry te mogą zostać osadzane razem z raportem. Użytkownicy wyświetlający raport w widoku czytania mogą korzystać z filtrów oraz z wizualizacji, ale nie mogą dodawać nowych filtrów.

Typy filtrów w usłudze Power BI

Istnieją cztery rodzaje filtrów w usłudze Power BI. Oznacza to, że użytkownik może zastosować filtry na czterech różnych poziomach w pulpicie nawigacyjnym lub raporcie usługi Power BI.

1. Filtry poziomu wizualnego

Filtry zastosowane do poziomu wizualnego są stosowane bezpośrednio do poszczególnych wizualizacji. Takie filtry odnoszą się zarówno do danych, jak i warunków obliczeniowych stosowanych w wizualizacji. Jest to opcja przydatna, gdy np. Cała strona dotyczy wartości wystawionych przez naszą firmę faktur a jeden z wykresów powinien pokazywać wartości przeterminowanych faktur. Wówczas na poziomie wykresu należy zdefiniować odpowiedni filtr.

2. Filtry na poziomie strony

Filtry na poziomie strony są przeznaczone dla konkretnej strony raporty (podczas gdy raporty zwykle zawierają wiele stron). Użytkownik może zastosować określone warunki filtrowania na wybranej stronie. Każda strona może mieć inny zestaw warunków filtrowania. Ta opcja przydaje się np. gdy analizujemy na jednej stronie przychody, koszty, rentowność czy efektywność wybranego działu firmy i chcemy, żeby wszystkie wykresy oraz tabele koncentrowały się na tym samym dziale.

3. Filtry na poziomie raportu

Filtry na poziomie raportu to filtry używane do zastosowania warunku filtru do całego raportu. Filtr na poziomie raportu zostanie zastosowany do każdej wizualizacji i każdej strony raportu. Zatem, w przeciwieństwie do filtrów na poziomie wizualnym i na poziomie strony, filtry na poziomie raportu są filtrami uogólnionymi. Jeśli np. na jednej stronie analizujemy sprzedaż za bieżący miesiąc i przechodząc na kolejną przedstawiającą koszty też chcemy, żeby dane dotyczyły bieżącego miesiąca to powinniśmy zdefiniować filtr na poziomie całego raportu.

Filtry poziomu wizualnego pozwalają na łatwe odfiltrowanie danych. Jeśli pole jest mierzalne, to znaczy zawiera wartości numeryczne, użytkownik może ustawić interesujący go zakres za pomocą opcji “jest mniejsza niż”, “jest większa niż”, “jest”, “nie jest”:

Dla pól zawierających wartość, która jest tekstem możliwe jest filtrowanie z użyciem opcji “zawiera”, “nie zawiera”, “rozpoczyna się od”, “nie rozpoczyna się od”, „jest”, “nie jest”:

Warto zauważyć, że możliwe jest łączenie interesujących użytkownika filtrów. W takiej sytuacji dane widoczne na raporcie dostosowane są do wszystkich nałożonych ograniczeń:

4. Filtry szczegółowe

Nietrywialną opcją jest również opcja filtrowania szczegółowego. Umożliwia ona przemieszczanie się między stronami raportu z nałożonym odgórnie filtrem. W ten sposób użytkownik może sprawnie przejść od danych ogólnych do danych bardzo szczegółowych.

Na powyższym zrzucie ekranu widoczna jest tabela przedstawiająca sprzedaż danych marek oraz marżę uzyskaną na produktach tych marek. Po odpowiednim przygotowaniu raportu szczegółowego Power BI umożliwia przeniesienie się między poniższym raportem ogólnym a szczegółowym z zastosowaniem nałożonych przez nas filtrów.

Wybierając daną markę można przejść na raport szczegółowy, obrazujący daną markę pod kątem poszczególnych klientów. W tym wypadku widać, że do tak dużego wzrostu sprzedaży na tym produkcie przyczyniły się działania praktycznie tylko jednego klienta.

Jak widać, filtry są narzędziem, z którym bardzo łatwo pracować. Power BI Desktop umożliwia w prosty sposób zastosować warunki filtrowania danych raportu tak, by szybko otrzymać oczekiwany rezultat. Interaktywny model danych Power BI pozwala na natychmiastowe przetworzenie nawet dużych ilości danych oraz co za tym idzie, szybką reakcję na zastosowane w raporcie filtry.

Mamy dużo opcji filtrowania, zatem projektując raport powinniśmy zastanowić się nad tym, czego potrzebuje użytkownik i wybrać rozwiązanie, które najlepiej wspomoże go w analizie danych i rozwiązaniu zaprezentowanego problemu biznesowego.

unity

unity

Chcesz wykorzystać potencjał Power BI w Twojej firmie?

Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj