unity wiedza

Czas czytania: 5 minut

Łączniki danych – pełniejszy kontekst analityki w Power BI

Na co dzień korzystamy przynajmniej z kilku różnych platform ERP, e-commerce, baz danych lub innych usług chmurowych, takich jak Azure czy Sharepoint. Bardzo często równie istotną rolę pełnią portale społecznościowe, które poza możliwością interakcji z odbiorcami pozwalają nam zrozumieć jak nasze usługi docierają do potencjalnych grup klientów. Każda z platform opartych na danych może różnić się swoim przeznaczeniem i specyfiką funkcjonowania, lecz niezależnie od tego chcemy analizować jaka jest ich wydajność, żeby zrozumieć jaką wartość nam dostarczają.

Zazwyczaj dostawca usługi udostępnia także narzędzia do analizy statystycznej swojego produktu. Ze względu na ich różnorodność, uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania naszych systemów może okazać się kłopotliwe ze względu na inne kanały i metody dostępu wymuszające każdorazowe logowanie się do innych usług przy użyciu różnych kont, czy sposobie prezentacji i zapisu tych danych. Możemy spróbować eksportu danych w postaci plików CSV i dokonać szybkiej obróbki przy użyciu Microsoft Excel a następnie przygotować analizy, jednak takie rozwiązanie może okazać się zbyt pracochłonne, podatne na błędy i powtarzalne.

Jedno spójne narzędzie raportujące, agregujące dane z różnych źródeł, jakim jest Microsoft Power BI, może rozwiązać wymienione problemy. Łączniki danych (ang. data connectors) pozwalają zintegrować te źródła i utworzyć jednolity system analityczny zbudowany na danych pochodzących z wielu usług.

Łączniki danych

Google Analytics i YouTube

To bardzo popularny sposób na monitorowanie ruchu na stronie internetowej. Dane są zbierane na bieżąco i zapisywane w ramach konta Google. W ramach tego łącznika możliwe jest także dołączenie danych dotyczących kanału YouTube. Dzięki temu możemy wiedzieć, kiedy i jaka treść jest interesująca dla danej grupy odbiorców. Wystarczy jednorazowa autoryzacja Power BI do usługi Google, aby automatycznie nawiązać połączenie z usługą Analytics i pobierać aktualne dane. Korzystając z tego łącznika, dane mogą zostać zaimportowane do Power BI na dwa sposoby:

  • Pobieranie danych podczas odświeżania – dane zapisane w zestawie danych (ang. dataset) raportów mają stan dla punktu w czasie, w którym zostało uruchomione ładowanie danych. Odświeżanie może zostać zaplanowane i uruchamiane automatycznie i wielokrotnie w ciągu dnia.
  • Strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym (ang. real-time streaming) – dane do zestawu danych są ładowane na bieżąco do zestawu danych Power BI przy wykorzystaniu API Google Analytics. Zaletą tego rozwiązania jest ciągłe wypychanie aktualnych danych do analiz przygotowanych w Power BI.

Kolejną zaletą wykorzystania Power BI jest możliwość skorzystania z dostępnych wymiarów i zaprojektowania własnych miar w dowolny sposób, nie ograniczając się tylko do zestawu analiz przygotowanych przez Google.

Statystyki dostępne w systemie Analytics opisują typowe parametry charakteryzujące ruch na stronie, takie jak liczba wejść, czy czas spędzony na danej stronie.

Google Analytics. Przykładowy raport odwiedzin

Wiedza na temat kosztów poniesionych z utworzeniem treści jest przechowywana w innych systemach. Można je połączyć w Power BI i zestawić z danymi od Google, aby sprawdzić, jak wygląda opłacalność publikowanych treści w kontekście opłacalności pojedynczego wyświetlenia. Informacji tego typu nie znajdziemy korzystając tylko z Analytics.

Zestawienie kosztów redagowania z wyświetleniami

Facebook

Łącznik danych Facebooka wbudowany w Power BI pozwala na eksplorację danych dotyczących takich obiektów jak posty, komentarze, polubienia czy udostepnienia treści. Dzięki temu możemy przygotować analizy zachowań naszych odbiorców i wspomagać podejmowanie decyzji dla kampanii marketingowych w Internecie. Zestawienie w jednym miejscu wiedzy dotyczącej zdarzeń z Facebooka i Google Analytics pozwala uzyskać szerszy obraz ruchu i odnajdować zależności między treściami publikowanymi na firmowej stronie internetowej i profilu społecznościowym.

Wizualizacje przygotowane na danych z Facebooka. Źródło: Microsoft, http://powerbi.microsoft.com/

Excel i Sharepoint

Pliki arkusza kalkulacyjnego mogą również być wykorzystane jako źródło danych. Aby móc je wykorzystać należy zamieścić je w środowisku sieciowym umożliwiającym wymianę i synchronizację plików, na przykład na dysku OneDrive. Przy projektowaniu połączenia z plikami źródłowymi istnieje możliwość przekształcenia ich struktury podczas ładowania tak, aby pasowały do zestawu danych w Power BI.

W większości przypadków systemy analityczne są skoncentrowane na danych transakcyjnych z baz danych i analizie wyników i kosztów sprzedaży. Kwestie dotyczące zakupów wewnętrznych, czy kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie mogą być rejestrowane odrębnie w firmowych intranetach czy usługach online, takich jak Sharepoint, z którego Power BI także potrafi czerpać dane. W Sharepoint, poza bibliotekami plików Excel, można także zamieszczać treści w postaci wpisów na listach, które mogą być wypychane do zestawu danych Power BI. Dzięki temu do systemu raportującego można dołączyć także takie zdarzenia, jak:

  • Zakup sprzętu do biura lub sprzętu dla pracowników
  • Koszty podróży służbowych
  • Udzielnie urlopu pracownikowi
  • Uwzględnienie takich miejsc ponoszonych kosztów pozwoli zwiększyć zakres analiz rentowności.

Power Automate

Zdarzenia na danych w Power BI, takie jak osiągnięcie określonego wskaźnika wydajności sprzedaży mogą być na tyle istotne, że powinny wyzwolić kolejne czynności, takie jak poinformowanie handlowców poprzez wysłanie im wiadomośći e-mail. Dodanie elementu na liście w aplikacji Sharepoint lub zaktualizowanie określonego dokumentu może wyzwolić szereg zautomatyzowanych przepływów zdarzeń biznesowych. Można je obsługiwać przy użyciu Microsoft Flow.

Przykładowe zdarzenia dla Power BI w Microsoft Flow

Salesforce

Łącznik danych przygotowany dla platformy Salesforce pozwala na import dwóch typów obiektów:
Obiektów (tabel) bazy Salesforce – na poziomie importu można również dołączyć relacje z istniejącej bazy lub zaprojektować je samodzielnie w Power BI.
Raportów Salesforce – raporty i wizualizacje przygotowane przy użyciu Salesforce są importowane do Power BI.

Bazy danych

Power BI jest wyposażony w łączniki do wszystkich popularnych silników baz danych: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, czy Azure SQL. Dla baz danych nieobsługujących składni języka SQL istnieje możliwość nawiązania połączenia przy użyciu interfejsu ODBC. Dzięki temu zyskujemy szerszą kompatybilność z bazami NoSQL, takimi jak MongoDB.

Podsumowanie

Power BI to doskonałe narzędzie analityczne dla organizacji, które chcą eksplorować dane pochodzące z systemów rozproszonych i uzyskać szerszy obraz analiz. Wielkim atutem Power BI jest mnogość dostępnych opcji integracji między wieloma źródłami danych dzięki wielu rodzajom łączników danych wykorzystywanych jednocześnie. Dzięki łatwemu dostępowi do interaktywnych wizualizacji zlokalizowanych w jednym miejscu, bez konieczności każdorazowego logowania do usług, które integruje, Power BI pozwala również na jego łatwe użytkowanie.

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj