unity wiedza

Czas czytania: 4 minut

Korzyści biznesowe z wdrożenia DevOps

Trendy w tworzeniu oprogramowania zmieniają się tak szybko, jak zmienia się technologia, co stawia nowe wyzwania przed działami IT. Czy kultura DevOps usprawni pracę programistów i poprawi wydajność oprogramowania? 

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest model DevOps i jaki jest kontekst wdrożenia takiego rozwiązania
  • Jakie są różnice pomiędzy tradycyjnym a zwinnym modelem zarządzania
  • Jak zbudować kulturę DevOps w swojej organizacji

Kierunek rozwoju działów IT

Przez wiele lat zespoły programistów oraz zespoły utrzymaniowe traktowano jako dwa oddzielne byty. Podział był prosty: programiści skupiają się wyłącznie na kodzie, podczas gdy administratorzy upewniają się, że kod będzie spełniał wymagania niefunkcjonalne. Takie podejście prowadzi jednak do wydłużenia cykli kontroli jakości i rzadkich wdrożeń produkcyjnych w obawie przed przestojami lub problemami. Żadna ze stron nie ponosi też odpowiedzialności za produkt w ujęciu całościowym.  

Wraz z rosnącymi potrzebami firm i większymi wymaganiami stawianymi przed IT, podział na programistów i administratorów naturalnie zaczął się rozmywać. Firmy coraz częściej szukają programistów z doświadczeniem operacyjnym i administratorów z wiedzą programistyczną.  

Harvard Business Review słusznie zauważył, że szef działu IT nie jest już tylko osobą odpowiedzialną za utrzymanie stabilności systemów, ale przede wszystkim, jest partnerem dla biznesu, zasiadającym w zarządzie firmy. Osoba ta wskazuje kierunek wykorzystania technologii w biznesie, wyznacza priorytety w zakresie transformacji cyfrowej, czy określa możliwości jakie daje chmura. 

Wdrożenie modelu DevOps

Niezbędne było więc wdrożenie nowego podejścia, jakim jest DevOps (development + operations), które zmienia myślenie o IT. Model ten pozwala bowiem na utrzymanie współpracy i zrozumienie całego procesu, zarówno po stronie programistów, jak i zespołu operacji.  

Model DevOps skupia się na budowie procesów dostarczania funkcjonalności w sposób ciągły, zapewniając przy tym, że wymagania niefunkcjonalne będą również spełnione. Łączy więc ciągłą integrację, ciągłe testowanie, ciągłe monitorowanie i ciągłe dostarczanie. Cele te wspierane są przez współpracę między programistami i profesjonalistami z branży IT oraz wykorzystanie narzędzi automatyzacji pracy takich jak AnsibleTerrafromGit, Jenkins, Selenium, Docker, Kubernetes, itp. DevOps jest więc kulturą organizacji, prowadzącą do ciągłego udoskonalania produktu, poprawy wydajności i zwiększenia produktywności. 

Rys. 1. Model DevOps (źródło https://sdtimes.com)

Strategiczne wykorzystanie automatyzacji

Według badania przeprowadzonego przez VMwareTransformacja pod presją 2017, najważniejszymi celami dyrektorów IT na najbliższe lata są innowacje, bezpieczeństwo, regulacje i przyspieszenie, czyli wszystko to, co daje wdrożenie modelu DevOps. 

Dziś automatyzacja przestała być jedną z opcji, a stała się wymogiem, szczególnie jeśli mowa o częstych zmianach na produkcji. Wielkim wyzwaniem dla firm jest dziś skalowalność biznesu z zachowaniem rozsądnych kosztów. Niezbędne rozwiązania i infrastruktura, dostarczane wcześniej przez IT dostępne są teraz w chmurze — ich zamówienie zajmuje kilka minut i daje natychmiastowy dostęp do środowiska pracy. Zwirtualizowana architektura pozwala na lepsze panowanie nad dostępnością środowiska, poprawia też efektywność całego zespołu. Należy tu również pamiętać o modelu współdzielonej odpowiedzialności, w której za bezpieczeństwo odpowiada zarówno dostawca chmury (bezpieczeństwo infrastruktury), jak i klient, przyłączający się do chmury, który musi w pełni kontrolować zabezpieczenie swoich zasobów.  

DevOps prowadzi do standaryzacji, tworząc wydajne sposoby wdrażania, konfigurowania i uruchamiania wielu serwerów za pomocą kilku narzędzi, bez konieczności obciążania zespołów operacyjnych. Zespoły te nadal konfigurują serwery i zarządzają nimi, ale nie muszą już wdrażać każdej aplikacji z osobna. Ich odpowiedzialność spoczywa na zarządzaniu zautomatyzowaną infrastrukturą, do której programiści mają lepszy dostęp, co z kolei pozwala na ściślejszą współpracę obu zespołów. 

 

Rys. 2. Praktyki w modelu DevOps (źródło https://techbeacon.com)

Jak zbudować kulturę DevOps?

Aby DevOps odniósł sukces, niezbędne są zmiany i przedefiniowanie roli CIO oraz całej organizacji IT. Trzeba więc na nowo ustalić role, procesy i technologie, a także wprowadzić infrastrukturę, która umożliwi programistom maksymalizację produktywności. Podstawą wdrożenia tego modelu zarządzania jest więc zmiana sposobu myślenia całego zespołu 

Jednym z największych wyzwań, jakie DevOps stawia przed liderami IT jest zmiana kultury pracy, związana rozwijaniem nowych umiejętności. W DevOps, zespół odpowiedzialny za operacje IT uczestniczy we wczesnym etapie procesu rozwoju produktu, w związku z czym ma również wpływ na tworzenie kodu. Przyspieszenie wdrażania oprogramowania wymaga od zespołu IT rozwijania umiejętności, które wcześniej nie były im potrzebne oraz zrozumienia jak ważne jest wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury chmurowej, zamiast skupiania się na utrzymywaniu fizycznych serwerów. 

Praca w modelu DevOps jest wciąż dosyć nowa i dużą rolę odgrywają tu ludzie, a nie tylko technologia. Warto więc pamiętać, że DevOps nie sprawdzi się w każdej sytuacji, szczególnie jeśli dotychczas obowiązywała zamknięta struktura organizacyjna. Wymaga on bowiem cech i kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia efektywności procesu. Niemal niemożliwe jest wprowadzenie systemu DevOps wśród osób opornych na zmiany. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kulturze DevOps, zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę.

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj