unity wiedza

Czas czytania: 4 minut

Integracja architektury IT w modelu Point-to-point (P2P)

Integracja architektury IT może przebiegać według różnych scenariuszy – jednym z najprostszych jest model Point-to-point, czyli bazujący na indywidualnych połączeniach poszczególnych elementów systemu.

 • Jakie są zalety i możliwości modelu P2P?
 • Na jakie ograniczenia i niedogodności należy zwrócić uwagę?
 • Kiedy warto rozważyć scenariusz Point-to-point?

Realizacja integracji według modelu Point-to-point (P2P) polega na tworzeniu indywidualnych rozwiązań obsługujących wymianę danych dla każdej pary systemów, które muszą się komunikować w organizacji. Systemy komunikują się ze sobą bezpośrednio, z wykorzystaniem danego protokołu komunikacyjnego, w tym podejściu nie zakłada się występowania osobnej warstwy odpowiadającej za integrację.

Wytworzenie każdego połączenia międzystemowego wymaga zaprojektowania indywidualnego rozwiązania szytego na miarę „od zera”, przez co nie może być użyte , nawet częściowo, dla połączenia innych systemów, znajdujących się w tej samej architekturze przedsiębiorstwa.

Stworzone w taki sposób powiązanie w pełni obsługuje wymianę oraz transformację danych pomiędzy instancjami, dlatego z biznesowego punktu widzenia w zupełności spełnia wymagania odnośnie transferu danych.

Zalety i możliwości modelu Point-to-Point

 • Implementowane procesy integracyjne są stosunkowo proste – zarówno technologicznie, jak i w kontekście realizowanej logiki.
 • Wytwarzanie powiązań P2P jest związane ze stosunkowo niewielkimi kosztami jednorazowymi, w porównaniu do rozwiązań bardziej zaawansowanych. Aby ta efektywność kosztowa została zachowana w perspektywie długofalowej, nie może dochodzić do zmian w mechanizmach integracyjnych pomiędzy łączonymi systemami (w praktyce jednak jest to niezmiernie trudne do zagwarantowania).
 • W przypadku małego stopnia skomplikowania architektury przedsiębiorstwa, zastosowanie powiązania P2P eliminuje konieczność obsługi i utrzymywania dodatkowej platformy realizującej procesy integracyjne – systemy komunikują się bezpośrednio.

Wady i ograniczenia modelu Point-to-Point

 • Gwałtowny przyrost liczby koniecznych do wytworzenia połączeń zgodnie z zasadą n(n-1), gdzie n to liczba systemów, które mają być powiązane (przy 2 systemach to 2 powiązania, przy 4 to już 12).

 • „Krótkoterminowe oszczędności, długoterminowy ból” – wdrożenie atrakcyjnego kosztowo rozwiązania P2P, pomiędzy niewielką liczbą systemów (2,3), przestaje się opłacać w momencie pojawienia się kolejnych systemów do połączenia lub konieczności zajścia dynamicznych zmian w mechanizmach integracyjnych. W efekcie, rosną nie tylko koszty utrzymania architektury, ale także poziom jej skomplikowania.
 • Zarządzanie komunikacją oraz architekturą w środowisku, w którym wiele instancji powiązanych jest ze sobą „punkt w punkt”, jest trudne i może powodować wiele problemów.
 • Brak reużywalności komponentów stworzonych w celu realizacji przepływów danych pomiędzy systemami.
 • Brak możliwości kompleksowego monitorowania dostępności oraz statusu interfejsów międzystemowych, w jednym miejscu (m.in. brak wspólnego archiwum logów i potwierdzeń dostarczeń komunikatów).
 • Bezpośrednie wiązanie systemów niesie za sobą spore ograniczenia w przypadku konieczności wymiany któregoś z komponentów oprogramowania – wszystkie mechanizmy integracyjne, mające punkt styku z elementem usuwanym, muszą być stworzone od nowa.
 • Brak możliwości efektywnego skalowania integracji między systemami w kierunku większej wydajności – definiują ją powiązane systemy.
 • Ograniczenia w obszarze bezpieczeństwa komunikacji między systemami – w tym podejściu nie jest możliwe zastosowanie wspólnej spójnej warstwy „security” dla wszystkich systemów, które komunikują się ze sobą w organizacji.

Kiedy warto rozważyć integrację w oparciu o model P2P?

Point-to-Point to rozwiązanie, które możemy zarekomendować, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • zintegrowane mają być 2 systemy, które nie będą rozwijane ani rozbudowane;
 • wiązane systemy nie będą zmieniane na inne, realizujące te same funkcjonalności;
 • architektura nie będzie rozbudowywana o kolejne systemy/źródła danych, z którymi systemy łączone P2P będą musiały się komunikować;
 • istnieją przeszkody dla używania i utrzymania w organizacji dedykowanego komponentu integracyjnego (np. kompetencje pracowników).

Należy pamiętać, że po podjęciu decyzji o stosowaniu w organizacji powiązań Point-to-point nie ma odwrotu. Zmiana podejścia na jakiekolwiek inne, wymaga kolejnej implementacji zrealizowanych wcześniej integracji w nowym podejściu, co wiąże się z ponownym poniesieniem kosztów.

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj