unity wiedza

Czas czytania: 6 minut

API jako fundament digitalizacji w Automotive

Problemy oraz trendy branży Automotive będą wymuszać zmianę modelu biznesowego zarówno wśród importerów, jak i dealerów samochodów. Coraz bardziej powszechna digitalizacja już kształtuje kierunki rozwoju technologicznego tych firm. Odpowiednie podejście do zmian, pozwoli na dobre przygotowanie do zbliżającej się rewolucji, warto więc rozważyć stworzenie fundamentów API Economy. Dlaczego?


Problemy obecnego świata Automotive

Obecne trendy pojawiające się na rynku Automotive wymagają budowania nowych usług opartych o API. Maja one na celu udostępnianie danych pomiędzy różnymi odbiorcami. Istotny jest tu czas w jakim do danych biznesowych będą mogli sięgnąć wszyscy użytkownicy – zarówno importer, dealerzy jak i firmy trzecie.

Brak aktualnych informacji może prowadzić do nieporozumień kiedy np. dealer mając dane z dnia poprzedniego oferuje klientowi pojazd, który fizycznie już nie jest dostępny u importera.

Należy pamiętać również o jakości danych, jakie są propagowane poprzez API. Kluczowe staje się zapewnienie ich spójności i jednolitości. Tworząc rozwiązania integracyjne warto wiedzieć, że w każdym systemie dane dotyczące klientów, dostawców czy partnerów już występują i często są odseparowane w silosach, co wymaga odpowiedniego scalania i oczyszczenia. Jednym z rozwiązań dla tego problemu są systemy Master Data Managment (MDM), które pozwalają na utworzenie tzw. „Golden Recordu” – nadrzędnej informacji o danym obiekcie np. kliencie, która posiada relacje do innych systemów.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą dostawcy usług tacy jak Mulesoft czy WSO2 oferując zestaw narzędzi pozwalających na tworzenie oraz odpowiednie zarządzanie API tzw. API Management. Rozwiązania te mają  na celu odpowiednie zarządzanie każdego połączenia z danymi czy usługami. Korzystając z API Manager możliwe jest odpowiednie zarządzanie użytkownikami, monitorowanie oraz analizowanie ruchu zarówno wewnątrz i na zewnątrz środowiska organizacji. Pozwala to w kompleksowy sposób publikować, wspierać i nadzorować interfejsy w bezpiecznym i skalowalnym środowisku. Rozwiązania budowane w oparciu o taki model  pozwalają na tworzenie nowych usług w oparciu o istniejące usługi/API publiczne oraz prywatne.

Dzięki ich wykorzystaniu  można zdefiniować API, które będą dostępne dla poszczególnych odbiorców wraz z określeniem zakresu dostępności danych. Takie proste interfejsy pozwalają na wykorzystanie potężnych mechanizmów aplikacji biznesowych oraz udostępnianie danych w nich zawartych w czasie rzeczywistym. W takim modelu firmy  mogą wybierać z zestawu udostępnionych usług API, które łatwo można integrować tworząc nowe usługi dla konsumentów, co pozwala na stworzenie dźwigni biznesowej. Ekonomia API jest więc komercyjną wymianą zasobów informacyjnych. Przykładem działania zgodnie z logiką API Economy może być udostępnianie danych jednego serwisu w innym lub logowanie się na stronie www dealera za pomocą konta na stronie www importera.

Rysunek 1 Koncepcja wsparcia API Economy przez Mulesoft (źródło: mulesoft.com)

Podejście API Strategy Mulesoft dokładnie wpisuje się w koncepcję API Economy (Rysunek 1). Umożliwiając firmom opracowywanie strategii API zarówno publicznych wspierających kontakt z klientami za pośrednictwem Internetu, telefonów korkowych czy aplikacji społecznościowych, jaki i prywatnych, które mogą wspierać dealerów, partnerów, czy samych pracowników placówek dealerskich. Wykorzystując dostępne w rozwiązaniu API Manager narzędzia można zarządzać użytkownikami, monitorować i analizować ruch oraz zabezpieczać API zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizacji

Wyzwania przyszłości

Korzystając z API pozwalającego na sprawną komunikację pomiędzy Dealerami i Importerami,  otrzymujemy  możliwość rozszerzenia go i wykorzystania w obszarach dotychczas nieobjętych w znacznym stopniu integracjami. Siatka możliwych połączeń (Rysunek 1) pokazuje w  jakich obszarach można wykorzystywać swoje API. W branży Automotive coraz popularniejsze są trendy mające na celu włączanie samochodów do sieci tzw. „Connected Car”. Daje to możliwości stworzenia osobnego ekosystemu pozwalającego na dostarczanie bezpośrednio do pojazdu różnego rodzaju usług wewnętrznych pozwalających na obsługę serwisową czy wsparcie techniczne. Usługi te mogą być także wykorzystywane przez zewnętrznych partnerów lub dedykowane narzędzia wspierające analizę i diagnostykę pojazdów (np. Nebula). Pojazdy mogą być dla importerów i użytkowników źródłem wielu interesujących danych oraz świadczyć usługi dodatkowe takie jak:

  • web marketing, dzięki wykorzystaniu nowego kanału komunikacji,
  • aplikacje dedykowane dla pojazdów (in-car app, automotive commerce),
  • wsparcie zarządzania flotą,

a to jak pokazują ankiety (Rysunek 2) są główne kierunki rozwoju firm stawiających na wspomnianą wcześniej digitalizację.

Rysunek 2 Kierunek działań w celu digitalizacji – ankieta wśród decydentów IT (źródłó: mulesoft.com)

Z udostępnianiem danych zawsze w parze idzie ich bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie, które pozwala na  przekazanie odpowiednich treści poszczególnym odbiorcom oraz umożliwia łatwe „wpinanie” się kolejnych firm lub osób w wystawione API. Opisywane rozwiązania wymagają odpowiednich zabezpieczeń przy jednoczesnej dużej szybkości dostępu i łatwości połączenia urządzeń czy usług z samochodem. Zapewnienie tego typu funkcji możliwe jest przy użyciu API Gateway, które umożliwia stworzenie bezpiecznego połączenia, pozwalającego na przekazanie danych dotyczących pojazdu, dokonanych płatności w e-commerce, profilu klienta, czy położenia pojazdu względem producenta/importera. API Gateway zawiera również funkcje umożliwiające zabezpieczenie wystawionego API przed zewnętrznymi zagrożeniami i nieautoryzowanymi próbami dostępu.

Rysunek 3 Koncepcja budowania API Gateway (źródło WSO2)

Wykorzystując Anypoint API Gateway oferowane przez Mulesoft możemy zapewnić udostepnienie danych na zewnątrz organizacji. Stanowi ono warstwę zapewniającą spójne polityki bezpieczeństwa, określone SLA per klient (np. limity na liczbę requestów w określonym czasie) oraz jednolitą autentykację OAuth2. Dodatkowo API Gateway wspiera szereg mechanizmów bezpieczeństwa oraz nakładania polityk w locie.

Rysunek 4 Schemat Mulesoft API Gateway

Nasze doświadczenia

Rozwiązania integracyjne bazujące na API z sukcesami budujemy u naszych klientów z branży Automotive. Wspierając ich już od samego początku, pomagamy w znalezieniu rozwiązań na pojawiające się problemy integracyjne tworząc długofalową wizję integracji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W następnych krokach budujemy koncepcję i wdrażamy architekturę. Tworząc odpowiednie fundamenty integracji przygotowane rozwiązania pozwalającą na skuteczne rozbudowy pod kątem przyszłych integracji.

Już teraz tworzymy rozwiązana integracyjne dla istotnych procesów w m.in. Volkswagen Group Polska. Odpowiednia architektura z uwzględnieniem API Gateway, pozwala na komunikację wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji. Zapewniona jest spójna polityka bezpieczeństwa umożliwiającą wymianę danych z zewnętrznymi partnerami oraz platformami typu SaaS czy aplikacjami mobilnymi. Posiadając odpowiednie fundamenty możemy dalej wspólnie realizować wizję przyszłości dla kolejnych rozwiązań wymagających API.

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom wdrożonym u naszych klientów, wiemy jak skutecznie podejść do rozwiązań wykorzystując model API Economy oraz elementy niezbędne do zapewnienia wysokiej dostępności (HA) oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Główne kierunki zmian w branży Automotive wymagają odpowiedniego wsparcia systemowego. Zderzając obecne problemy oraz perspektywy rozwoju należy odpowiednio podejść do zmian jakie należy przeprowadzić. Korzystając z narzędzi, jakie oferowane są na rynku, możliwe jest rozszerzenie modelu biznesowego, co pozwoli na wypracowanie przewagi biznesowej.

 

unity

unity

Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą IT

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj