Skontaktuj się z nami

Wrocław:

ul. Przedmiejska 6–10
54-201 Wrocław
tel. +48 71 358 41 00
fax: +48 71 358 41 01

Kraków:

ul. Conrada 55B
31-357 Kraków
tel. +48 12 263 70 10

Poznań:

ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel. +48 605 899 337

Bezpośrednie kontakty handlowe:

Krzysztof Murzyn Grupa Unity

Obsługa
E-commerce:

Krzysztof Murzyn
krzysztof.murzyn@unity.pl

Piotr Wrzalik

Sprzedaż
wielokanałowa:

Piotr Wrzalik
piotr.wrzalik@unity.pl

Grzegorz Rudno-Rudziński

Usługi IT:

Grzegorz Rudno-Rudziński
grzegorz.rudno-rudzinski@unity.pl

Macin Cichoń

Marketing
w e-commerce:

Marcin Cichoń
marcin.cichon@unity.pl

IMG_3285_small copy

Aplikacje
dedykowane:

Szymon Kosydor
szymon.kosydor@unity.pl

Osoby kontaktowe:

agnieszka-brzezinska-square

Finanse:

Agnieszka Brzezińska
Z-ca Głównej Księgowej

agnieszka.brzezinska@unity.pl

Sebastian Błaszkiewicz - Dyrektor Sprzedaży

Sprzedaż:

Sebastian Błaszkiewicz
Dyrektor Sprzedaży

sebastian.blaszkiewicz@unity.pl

Macin Cichoń

Marketing:

Marcin Cichoń
Dyrektor Marketingu

marcin.cichon@unity.pl

Dane rejestrowe:

Unity S.A.
NIP: 894-26-49-070
REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000004330. Nr REGON 932269479, nr NIP 894-26-49-070

Unity S.A. jest udziałowcem spółek:

Internet Designers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164965, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, NIP 894-27-42-467, REGON 932848740

Intratic Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000356947, kapitał zakładowy w wysokości 125.000 zł, NIP 894-300-01-30, REGON 021269071

Unity Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262592, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł,NIP 894-28-56-366, REGON 020234490