Jak pracujemy

Poznaj nasze metodyki pracy

Grupa Unity już od ponad dekady osiąga sukcesy w spełnianiu potrzeb Klientów. Bez względu na płaszczyznę i model współpracy, zapewniamy najwyższy poziom obsługi, całościowo wspierając Zleceniodawców w procesie implementacji wybranych rozwiązań.

Współpracując z Klientem, skupiamy się nie tylko na ostatecznym celu jakim jest wartość biznesowa realizowanego projektu, lecz również na doborze najbardziej efektywnej metodyki pracy, będącej jednym z najważniejszych środków wspierającym osiągnięcie sukcesu w działaniach o charakterze projektowym.

Kilkanaście lat doświadczeń w realizacji projektów informatycznych o różnej  skali, rozmaitym stopniu innowacyjności i ryzyka, przy zróżnicowanym poziomie szczegółowości dokumentacji wstępnej, świadomości celów i sposobów ich osiągnięcia, nauczyły nas skutecznie dobierać sposób wytwarzania oprogramowania do warunków i otoczenia, w jakim realizujemy projekt dla naszego Klienta.

Dla projektów dobrze rozpoznanych, o wysokim stopniu szczegółowości dokumentacji, przeciętnym stopniu innowacyjności i ryzyka oraz mocno usztywnionych ograniczeniach w ramach trójkąta projektowego (czas, budżet, zakres), proponujemy realizację prac w oparciu o klasyczną, kaskadową metodykę zarządzania projektami.

Prace realizujemy w ramach z góry ustalonego planu i harmonogramu podzielonego na etapy i kamienie milowe.

Efektem prac jest w pełni funkcjonalne, przetestowane oprogramowanie, które przekazujemy Klientowi w terminie wyznaczonym przez harmonogram projektu.

 

W ramach metodyki klasycznej:

 • Szczegółowo analizujemy przedstawione założenia i ograniczenia projektowe
 • Aktywnie włączamy się w proces zdefiniowania Produktów i Celów projektu
 • Dostosowujemy kompetencje, specjalizacje i doświadczenia pracowników w procesie budowania zespołów projektowych
 • Pracujemy w zaproponowanym przez nas lub oczekiwanym przez Klienta standardzie komunikacji, organizacji pracy, wymiany informacji
 • Dostosowujemy się do oczekiwanej przez Klienta metodyki pracy lub proponujemy własną, popartą doświadczeniami w rozbudowanych projektach
 • Budujemy harmonogramy i kamienie milowe w oparciu o cele przedstawione przez Klienta
 • Dostarczamy oprogramowanie wysokiej jakości w ramach ustalonych ograniczeń czasowych, kosztowych i zakresowych

W projektach o wysokim stopniu ryzyka, dużym poziomie komplikacji, wysokim potencjale zmienności celów i turbulentności otoczenia, prace realizujemy w metodyce zwinnego wytwarzania oprogramowania.

Działania prowadzone przez zespół projektowy dzielimy na krótkie, maksymalnie miesięczne cykle wydawnicze. Po każdym cyklu Klient otrzymuje od nas działający fragment oprogramowania.

Zakres każdego cyklu ustalany jest z Klientem na jego początku, stąd też w warunkach zmiennych priorytetów interesariuszy i otoczenia, proces adaptacji do zmieniających się celów, jest skrócony do niezbędnego minimum.

 

W metodyce zwinnej:

 • Współtworzymy z Klientem na bieżąco zakres i ograniczenia projektowe
 • Stawiamy wspólnie cele i określamy sposób ich osiągnięcia
 • Aktywnie wypracowujemy rozwiązania skomplikowanych problemów
 • Potrafimy dostarczyć wysokiej jakości moduły funkcjonalne bez pełnej wiedzy o zakresie projektu i przy ograniczonej dokumentacji projektowej
 • Dynamicznie dostosowujemy się do zmian stawianych przez Klienta oraz turbulentne otoczenie Projektu
 • Minimalizujemy ryzyko, dzięki dostarczaniu gotowych elementów/modułów/funkcji w 2-4 tygodniowych cyklach
 • Aktywnie włączamy Klienta w całość procesu wytwarzania oprogramowania
 • Działamy transparentnie – wymieniamy się informacjami z Klientem dzień po dniu
 • Wspólnie rozwiązujemy problemy, razem wyznaczamy kierunek rozwoju oprogramowania

Wiemy, że odpowiednia metodyka zarządzania projektem jest jednym z filarów sukcesu Projektu i zadowolenia Klienta. Wybór podejmujemy zawsze wspólnie z Klientem. Jest on wypadkową jego oczekiwań, analizy profilu projektu i naszych doświadczeń.

Wiedza teoretyczna specjalistów z Grupy Unity, poparta certyfikacjami z zakresu metodyk klasycznych i zwinnych oraz praktyka udanych wdrożeń, realizowanych w obu metodykach, stanowią kombinację gwarantującą naszemu Klientowi model współpracy, który będzie najefektywniej odpowiadał na wyzwania projektowe.

Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Czeremańska

Katarzyna Czeremańska

SPECJALISTA DS. PR I MARKETINGU 

contact-ico1

+48 507 012 220

Poznaj naszych klientów:

 • chicco_180
 • skalnik-logo
 • hyundai_180
 • Toys_-R-Us_180
 • chicco_180
 • oleole