Dotacje Unijne

Firma Unity S.A. rozpoczęła realizację Projektu: „Wdrożenie strategii eksportowej firmy Unity” poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1. Paszport do eksportu.

Umowa o dofinansowanie nr. UDA-POIG.06.01.00-02-103/13-00 podpisana została dnia 04 lutego 2015 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 183 631,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 138 023,25 PLN.

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań, na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z przedmiotowym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

Informacje o rozstrzygnięciu postępowania wyboru dostawcy usług:

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Zakup baz danych potencjalnych klientów na rynku tureckim i usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności potencjalnych klientów na rynku tureckim wybrana została firma FreshMail Sp. z o.o.

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Zakup baz danych potencjalnych klientów na rynku brytyjskim i usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności potencjalnych klientów na rynku brytyjskim wybrana została firma FreshMail Sp. z o.o.

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Pozycjonowanie na słowa kluczowe firmowego serwisu internetowego  w wyszukiwarkach WWW (m.in. Google.com, Yahoo.com, google.com.tr, mynet.com i inne) na rynku brytyjskim oraz tureckim w roku 2015 wybrana został Aleksander Krupski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksander Krupski

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Wykonanie projektów graficznych: system identyfikacji wizualnej na rynek brytyjski oraz turecki, prezentacja multimedialna na płytę CD, projekty ulotek, broszur, teczek, wizytówek wybrana została firma: Paweł Szczepanik BookOne.

W postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjnych (wydruk, łamanie itp.) wybrana została firma: Drukarnia Diament s.c. M. Michałowska, T. Klewski

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka